Provoz školní družiny od 30.11.2020

Vážení rodiče,

 

rádi bychom vás informovali o provozu ŠD od pondělí 30.11. 2020. 

Dle rozhodnutí vlády je povolena osobní přítomnost žáků ve ŠD, a to za předpokladu dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy. 

Od pondělí 30.11. budeme mít v provozu všechna tři oddělení školní družiny následovně:

I. oddělení (pouze žáci první třídy)  od konce vyučování až do 17:00 hod.

II. oddělení (pouze žáci druhé třídy)  od konce vyučování až do 16:00 hod.

III. oddělení (pouze žáci třetí třídy)  od konce vyučování až do 16:00 hod.

 

Žákům 4. a 5. třídy, kteří navštěvují ŠD nemůže být z personálních důvodů umožněna přítomnost ve ŠD, jelikož bychom porušili nařízení vlády týkající se homogenity skupin. Prosíme rodiče žáků 4. a 5. třídy o shovívavost, a hned jak bude možné skupiny slučovat s vašimi dětmi počítáme. 

 

Pro ŠD nadále platí:

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). 

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 

V platnosti zůstávají i další hygienická opatření.

 

Děkujeme za pochopení. 

Za kolektiv vychovatelek

Jitka Palečková

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Hledat