Závěrečné práce žáků IX. třídy

Cílem závěrečných prací je vést žáka k systematické práci, dát mu prostor pro prezentaci svých znalostí a schopností. Žák prokáže schopnost pracovat samostatně i pod vedením svého učitele, vyhledávat informace, uvědomovat si souvislosti, analyzovat, syntetizovat, vyjádřit své myšlenky, zpracovat textovou část elektronicky a veřejně prezentovat a obhájit svoji práci. Práce jsou součástí našeho školního vzdělávacího programu a tedy povinné pro všechny žáky devátého ročníku. Jsou zahrnuty do hodnocení žáka v příslušném předmětu.

Požadavky:

Obsah: věcná správnost, nápaditost a originalita, více zdrojů informací (uvádět zdroje), gramatická, stylistická a estetická úroveň

Rozsah:
  • 4 strany A4 - 4 x 1800 úhozů
  • font 12
  • řádkování 1,5 řádku
  • zarovnání do bloku
  • číslování stránek
  • 1 výtisk                   

Hodnocení: 4 stupně - vynikající, velmi dobrý, vyhovující, nevyhovující

Harmonogram závěrečných prací 2022/2023

do 19. 5. 2023 4. konzultace
do 31. 05. 2023  finální odevzdání práce
12. 6., 13. 6.2023  obhajoby závěrečných prací

Kritéria hodnocení záverečné práce

Kritérium

Počet bodů

Formální stránka - 4 x A4, font 12, řídkování 1,5, zarovnání do bloku, číslování stránek, 1 výtisk 20 

Splnění tématu

10

Nápaditost, výsledky vlastní práce, vlastního zkoumání

10

Obrázky, grafy

5

Gramatická, stylistická a estetická úroveň

10

Zdroje

5

Spolupráce se školitelem

5

Termín odevzdání

5

Počet bodů

70

 

Celkové hodnoceni

     
63 - 70 bodů 90 % VYNIKAJÍCÍ
52 - 62 bodů 75 % VELMI DOBRÉ
35 - 51 bodů  50 % VYHOVUJÍCÍ
0 - 34 bodů    NEVYHOVUJÍCÍ
     

Témata k závěrečným pracím žáků IX. tříd pro školní rok 2021/2022

Školitel Téma Jméno žáka Oponent
Hančová Vymysli a vytvoř pracovní listy (z P,Z), nebo didaktickou pomůcku pro své mladší spolužáky Jan Suchý Lipanská
Zdravá výživa Adéla Strejčková Macková
Pavlová Organizace školního turnaje v badmintonu- II.st. Vojtěch Dvorský Martinová
Vzdělávací aplikace v distanční výuce. Kačka Humlová Macková
Bujňáková Animoterapie - terapie prostřednictvím zvířat Tereza Sahulková Lipanská
Čechová Techniky malby  Valentina Bzirská Radovanská
Erlebachová N. Reklama na internetu Lukáš Knotek Čechová
Internet a jeho vliv na tvorbu názoru Petr Zúbek Radovanská
Fišerová Voda, vzduch chlebový kvas Veronika Brabcová Lipanská
Nikol Musilová Lipanská
Síla zvuku Anička Pavlíková Prajsová
Jurková Turistické cíle v anglicky mluvících zemích Veronika Spáčilová Macková
Slang v počítačových hrách Martin Kučera Bujňáková
Kubátová Komiks v jazykovém vzdělávání Eliška Brabencová Havlíková
Jak se světlo naučilo kreslit Matyáš Večerka Roll
Majorová Příčiny deprese u mladistvých Klára Růžičková Havlíková
Naučná stezka Třebotovem Kristýna Králová Rendlová
Makovcová Péče o duševní zdraví Anděla Oríšková Prajsová
Müller Orální historie (rozhovor s pamětníkem) Ouřada Čechová
Prezentace politických stran na sociálních sítích Purnochová Makovcová
Radovanská Oblíbený hudební nástroj - dle domluvy Jakub Stehlík Prajsová
Říha Astronomie- dořesnění Daniel Dvorský Horváth
Starověká matematika Ondřej Strieblik Bujňáková
Suchá Loutka, maňásek, prstové loutky - vlastní výroba Pavel Sedláček Roll
Lidové řemeslo Jaroslav Linhart Makovcová
Erlebachová H. Život lidí s postižením Robert Šlehofer Roll
Kubistické domy v Praze Matěj Malík Havlíková

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat