Závěrečné práce žáků IX. třídy

Cílem závěrečných prací je vést žáka k systematické práci, dát mu prostor pro prezentaci svých znalostí a schopností. Žák prokáže schopnost pracovat samostatně i pod vedením svého učitele, vyhledávat informace, uvědomovat si souvislosti, analyzovat, syntetizovat, vyjádřit své myšlenky, zpracovat textovou část elektronicky a veřejně prezentovat a obhájit svoji práci. Práce jsou součástí našeho školního vzdělávacího programu a tedy povinné pro všechny žáky devátého ročníku. Jsou zahrnuty do hodnocení žáka v příslušném předmětu.

Požadavky:

Obsah: věcná správnost, nápaditost a originalita, více zdrojů informací (uvádět zdroje), gramatická, stylistická a estetická úroveň

Rozsah: 4 strany A4, font 12, řádkování 1,5 řádku, zarovnání do bloku, 2 výtisky                   

Hodnocení: 4 stupně - vynikající, velmi dobrý, vyhovující, nevyhovující

Harmonogram závěrečných prací 2019/2020

do 24. 10. 2019  zveřejnění témat
do 15. 11. 2019  žák si vybere téma a zapíše se
do 22. 11. 2019  stanovení oponenta
do 22. 05. 2020  finální odevzdání práce

Kritéria hodnocení záverečné práce

Kritérium

Počet bodů

Formální stránka
Rozsah: 4 strany A4, font 12, řádkování 1,5 řádku, zarovnání do bloku, 2 výtisky

10

Obsahová stránka – splnění tématu

10

Nápaditost, výsledky vlastní práce, vlastního zkoumání

10

Obrázky, grafy

5

Gramatická, stylistická a estetická úroveň

3

Zdroje

5

Spolupráce se školitelem

5

Termín odevzdání

2

Počet bodů

50

 

Kritéria hodnocení závěrečné práce - obhajoba

Kritérium

Počet bodů

Žák rozumí své práci, je v obraze, orientuje se v tématu, odpovídá na položené otázky, umí argumentovat

10

Demonstrace, srozumitelný a plynulý projev

10

Žák zhodnotí svoji práci, sdělí, co ho zaujalo a co by chtěl zdůraznit

5

Počet bodů

25

 

Počet bodů celkem

75Celkové hodnoceni

     
68 - 75 bodů 90 % VYNIKAJÍCÍ
56 - 67 bodů 75 % VELMI DOBRÉ
38 - 55 bodů  50 % VYHOVUJÍCÍ
0 - 37 bodů    NEVYHOVUJÍCÍ
     

Témata k závěrečným pracím žáků IX. třídy pro školní rok 2019/2020

Téma Žák Školitel Oponent
Jakými způsoby dnes spolu  komunikujeme, průzkum, popis Andresová Tereza  Mariana Pavlová Marcela Roll
Vývoj korunovačních klenot v ČR a ve světě Burianová Tereza  Jana Majorová Monika Radovanská
Pythagoras, Archimédes, Eukleides, Tháles,…. Eliášek Filip  Michal Říha Hana Erlebachová
Hudba ve filmu Forejt Josef  Jitka Prajsová Václava Makovcová
Petr Sís - téma svobody v jeho dílech Linda Gergelyová Alena Čechová Monika Radovanská
Víděň Knotek Tomáš  Markéta Havlíková Lenka Zavázalová
Základní projekční metody, kuželosečky, technické křivky Kováčová Ellen  Michal Říha Kristýna Hradilková
Florbalový trénink od A do Z Krejsa Daniel  Jiří Müller Mariana Pavlová
Humanitární pomoc Lukáš Jakub  Jana Hančová Václava Makovcová
Výročí 17.listopadu- vzpomínky pamětníků vaší obce Malíková Kateřina  Jana Majorová Ivana Kubátová
Biotop Radotín- princip biotopu Mrázek Oliver  Lenka Lipanská Jana Hančová
Čokoládová tretra- spoluorganizace soutěže Procházka Tomáš  Mariana Pavlová Martina Macková
Udržitelná škola a školní zahrada Rollová Eliška  Lenka Lipanská Ivana Kubátová
Komunikace v reklamě Rychtářová Andrea  Jitka Prajsová Alena Čechová
Spolkové země v SRN Slavíček Matěj  Markéta Havlíková Ivana Suchá
Nebyl jenom Karlštejn aneb hrady Karla IV. V Čechách Toman Denis  Jana Wagnerová Lenka Zavázalová
Mažoretkový sport,  Aerobic- sport a tanec Tomková Ráchel  Marcela Roll Ivana Suchá
Oblast 51 Valentová Natálie  Kristýna Hradilková Hana Erlebachová
Rodinná paměť - orální historie v praxi Karpíšek Zbyněk  Jiří Müller Václava Makovcová

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat