ÚŘEDNÍ DESKA

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

 1. Název:

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace                                           

Adresa: Hlavní 190, 252 26 Třebotov

 1. Důvod a způsob založení:

Základní účel zařízení:

 • poskytování základního a předškolního vzdělávání

Hlavní činnost:

poskytování základního a předškolního vzdělávání podle platných právních předpisů,
 • zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně,
 • zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

Doplňková činnost:

 • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže a dospělých s tím, že nebude dotčena hlavní činnost,
 • zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy,
 • pořádání kulturně – vzdělávacích a zábavných akcí, výstav, přehlídek, prodejních a podobných akcí
 • pronájem tělocvičny a tříd

Zřizovatel:

bec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov,

Starosta obce: Ing. Matěj Král, obec@obectrebotov.cz

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy:

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

 1. Organizační struktura

Organizační struktura školy

 1. Kontaktní spojení

tel. ředitelka školy: Mgr. Jana Hančová 777 137 620

tel. zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Mariana Pavlová 774 712 720

tel. zástupkyně ředitelky pro MŠ: Mgr. Jana Slavotínková 773 255 003

tel. sborovna stará budova školy: 777 137 621

tel. vedoucí školní družiny: Bc. Jitka Palečková 727 867 788

tel. hospodářka školy: Jitka Nosková 774 712 721

tel. vedoucí školní jídelny: Helena Rampírová 775 213 701

tel. t.č. sborovně v nové budově školy: 773 771 544

info@zstrebotov.cz

ID datové schránky: 3jx3r6f

 

 1. Případné platby lze poukázat

126608329 / 0800 - platby za školu v přírodě, zájezdy a školní výlety, rodičovské příspěvky, sponzorské dary
126592339 / 0800 - platby za stravné a školné, kulturní akce, družinu, pronájmy

 1. Identifikační číslo školy

IČO: 498 55 328

 1. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

 1. Dokumenty

Tyto dokumenty jsou pro potřeby rodičů umístěny v ředitelně školy.

 1. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

 • podání elektronicky
  – prostřednictvím elektronické pošty E-mail: info@zstrebotov.cz
  – prostřednictvím datové schránky: 3jx3r6f
 • podání písemně
  – poštou na adresu sídla organizace: 

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace, Hlavní 190, 252 26 Třebotov

osobně v sídle organizace 

 1. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Školský zákon:

https://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-ode-dne-1-7-2023

Nařízení vlády, která se týkají MŠMT

https://www.msmt.cz/dokumenty/narizeni-vlady

Vyhlášky ke školskému zákonu:

https://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

 1. Výroční zprávy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat