Tři boty

Náš soubor se narodil v roce 2002. Po dychtivém prenatálním období, které obnášelo recitační pásma a loutkové hry se zpěvy, se ocitl ve světě, o kterém nic nevěděl. Zpočátku byl náš mazlíček dokonce naprosto bezejmenný. Jméno mu bylo ale po několika letech přece jen vybráno a to velmi uvážlivě a zodpovědně. Tři boty. Je totiž odvozeno z názvu naší vesnice Třebotov, dříve možná Tříbotov, jak je psáno ve starých kronikách. A tak šel jeho život dál už s tímto jménem. Každým rokem zažíval nová představení, svá i cizí, nové radosti a nové starosti. Vždy znovu poznával nové děti, vždy se znovu učil chodit a mluvit a mnoho dalších věcí potřebných pro život. Dnes už sedmnáctiletý mazel má v nohách dvacet čtyři pořadů! Ale vězte, že až bude začínat ten dvacátý pátý, bude se muset zase učit všechno úplně od začátku.

Soubor tvoří většinou kolem patnácti dětí. A my dvě. Václava Makovcová a Jana Barnová. Dětem je většinou sedm, osm, devět nebo deset let. Nám je víc. Ony v průběhu času odcházejí. My zůstáváme. Takže nakonec by se mohlo zdát, že jen my dvě víme, jak to všechno bylo. Omyl. Když jsme se jednou dětí zeptaly, jak se asi soubor narodil a jak žije, věděly všechno:

... "Narodili jsme se pomalu. Rostli jsme také pomalu, ale i trošku rychle. A je to strašně hezké růst, ale i je to trošku otravné. Taky je to trošku srandovní a už jsem toho zvládl hodně. Je to hezké, protože je to opravdu srandovní."...

... "Rostl jsem tak, že děti se vurt přidávaly, chtěly prostě taky zažít ty soutěže, že se chtějí se něco naučit. Dokázal jsem soutěže, byly jsme na prvním místě a tak dál, až budeme nejlepší z celého světa."

... "Na soubor chodím rád, protože rád hraju ty dvě pohádky, protože jednu pohádku nehraju."

... "Chtěl bych vylepšit naší snahu. Dokázal jsem se vžít do souboru. Mám radost, že jsem v souboru. Mám radost, že jsme postoupili do Trutnova. Mám radost, že v souboru bouchám týčema."

... "Chci něco. Jako je radost, ale nic moc ne. Dělám to, co každý jiný. A já z toho něco udělám, já to vím. A jsem z toho jako pominutá. Těším se, ale no prostě z toho mám radost.“ 

"Já jsem se narodil v Třebotově. Rostu dál a dál, možná porostu navždy, ale to zatím nevím. Děti mám šikovné, možná to taky poznáte. Jsem rád, že jedu za vámi a tak se na vás moc těším. U mě by se dalo zlepšit... ale to Vám nebudu říkat. Tak ahój ahój a zatím nazchledanou."

A pro případné zahraniční čtenáře:
Theatre group Tři boty (Three Shoes) 
Our group was born in 2002. After the eager prenatal era when we created recitation programmes and puppet performances with singing, the group came into the world which it didn’t know anything about. At the beginning, our group, our darling was nameless. After several years it was named, at last. The name was chosen very prudently and responsibly. Tři boty (Three Shoes). It makes no sense in translation. Actually the name is derived from the name of the village we come from - Třebotov, formerly maybe Tříbotov as was written in old chronicles. And so the life of the group walked on with that name. Every year the group experienced new performances – both its own and somebody else’s, bringing new pleasures and new worries. It always came to know new children, it always learned to walk and speak again and many other things necessary for the life. Today’s our seventeen-year-old cuddly has twenty-four performances in its feet! But we tell you, when it starts with its twenty-fifth one, it will have to learn everything from the beginning again.
The group is built of about fifteen children. Plus the two of us. Václava Makovcová and Jana Barnová. The children are mostly seven, eight, nine or ten years old. We are older. Once we asked the children how the group was born and how it lived, we found out that they knew every single thing … e.g.:
„I (the group) was born in Třebotov. I am growing more and more. Maybe I will grow forever but I don’t know it yet. My children are skilful; maybe you will learn it as well. I am glad to visit you and so I am looking forward to meet you very much. I could improve in ... but I will not tell you that. Good bye, good bye by then and see you soon!“
And also this:
...”I want something. Something like the enjoyment but not very much. I do the same that any other does. And I will do something from this stuff, I know it. I am a bit crazy about that. I’m looking forward but... simply: I am happy about it.”

Fotogalerie - staré stránky


Více o souboru

Současnost

K neuvěření!


Samí známí
většina Emanuela Frynty (Písničky bez muziky)
a trošinku Christiana Morgensterna a Radka Malého (Malé lalulá)

v úpravě Václavy Makovcové a Jany Barnové
hudba Petr Skoumal
akordeonový doprovod Jana Barnová
výtvarná spolupráce Ivana Kubátová

Tchoř, krokodýl, kolouch, kohout, straka, skřivan, jelen, kozel, lev, komár, velbloud, mrož, velryba, včela, červotoč, krtek, pes, husa, pan Šatra, pan Soukal, pan Vácha, pan Vlach, pan profesor, pan Frynta, pan Skoumal, pan Morgenstern, pan Malý. Samí známí.

V hlavních rolích jsou:
Matěj Bujňák, Quoc Bao Le (Kuba), Matěj Nedělka, Adam Rys, Eduard Skřivan, Barbora Gerstnerová, Vendula Purnochová, Barbora Stromecká, Antonín Hanuš, Lukáš Palán, Klára Bergová, Colette Desauer, Eliška Doskočilová, Eliška Kolbaská, Eva Marešová, Emilie Perbecká. Samí známí.

Celosvětový festival dětského divadla v Lingenu
Vydané publikace
Tři boty v Itálii

Pořady, které vznikly:

2002 – „Život je pes aneb Copak se, tupče, říká Ifi?“ - Emanuel Frynta
2003 – „Ať si bylo, jak si bylo“ - lidová poezie v lidové pohádce O dvanácti měsíčkách
2004– „O hrnci, dětech a tulácké duši“ - Miloš Macourek a Václav Koubek
2004 – „O Vánocích, které nechtěly být“ - Karel Čapek
2005 – „Veliký TŮDLE“ - Pavel Šrut, Petr Skoumal
2005 – „Kde jsou lidé, tam je řeč“ - vánoční lidová poezie
2006 – „Tu To máš“ - tři anglické pohádky převyprávěl Pavel Šrut
2007 – „Mamut a umělé dýchání“ - Miloš Macourek
2008 – „Záhádky“ - Petr Nikl
2009 – „Když v Grombúlii“ - Edward Lear, Pavel Šrut
2010 – „O tom, jak Olízek udělal moc tenký led“ - Zdeněk Malinský
2011 – „Šel jsem jednou z Kordoby“ - Vladislav Stanovský, Jan Vladislav 
2012, 2013, 2014 – „Nu, vot!“ ruská lidová pohádka vyprávěná Irinou Karnauchovovou
2013 – „Šťastný princ“ - Oscar Wilde
2014 - „O parádivé Sally“ - Jan Vladislav
2014 – „O Vánocích, které nechtěly být“ - Karel Čapek - hravé výrazové čtení
2015 - „ProPánaKrále!“ - Jan Vladislav 
2015 - „Starej Havlík vymazuje ten širokej vůz“ - vánoční lidová poezie
2016 - „Jak se Trivoj smrskl“ - Florence Parry Heideová
2016 - „Korbílek rozumu“ - Pavel Šrut
2017- „Říkejte si s námi“ - František Hrubín
2017 - "O zapomněnkách" - Terry Jones
2018 - "Mick and Mack" - Terry Jones
2018 - "K neuvěření" - Terry Jones
2019 - "O ctižádostivém krokodýlovi" - Terry Jones
2019 - "Samí známí" - Emanuel Frynta, Radek Malý, Christian Morgenstern

Our shows along the years [translations of titles are just approximate and very vague, sorry but we cannot do more]:

2002 – “Život je pes aneb Copak se, tupče, říká Ifi?” [“The Life Is a Dog or Do You Think, You Thickhead, That You Can Say Ifi?”] by Emanuel Frynta
2003 – “Ať si bylo, jak si bylo” [“Whatever It Was, No Matter Was It Like”] – the folk poetry in the folk fairy tale The Twelve Months
2004 – “O hrnci, dětech a tulácké duši” [“About a Pot, Children and Swagman’s Soul”] by Miloš Macourek and Václav Koubek
2004 – “O Vánocích, které nechtěly být” [“About the Christmas that Didn’t Want to Exist”] by Karel Čapek
2005 – “Veliký TŮDLE” [“The Big TUDLE”] – nursery rhymes by Pavel Šrut and Petr Skoumal
2005 – “Kde jsou lidé, tam je řeč” [“Where There Are People There Is Talking”] – folk Christmas poetry
2006 – “Tu To máš” [“Here You Are”] – three English fairy tales retold by Pavel Šrut
2007 – “Mamut a umělé dýchání” [“A Mammoth and the Artificial Respiration”] by Miloš Macourek
2008 – “Záhádky” [“The Little Mysteries”] by Petr Nikl
2009 – “Když v Grombúlii” [“Once in Grombulia”] by Edward Lear and Pavel Šrut
2010 – “O tom, jak Olízek udělal moc tenký led” [“How Olizek Has Made Too Thin Ice”] by Zdeněk Malinský
2011 – “Šel jsem jednou z Kordoby” [“Once I Went From Cordoba”] by Vladislav Stanovský and Jan Vladislav 
2012, 2013, 2014 – “Nu, vot!” [“Nu, vot!”] - the Russian folk fairy tale told by Irina Karnauchovova
2013 – "Šťastný princ"[“The Happy Prince”] by Oscar Wilde
2014 - "O parádivé Sally" ["About dressy Sally"] by Jan Vladislav 
2014 – “O Vánocích, které nechtěly být” [“About the Christmas that Didn’t Want to Exist”] by Karel Čapek
2015 - "ProPánaKrále"  by Jan Vladislav
2015 - „Starej Havlík vymazuje ten širokej vůz“ - folk Christmas poetry
2016 - „The Shrinking of Treehorn“ by Florence Parry Heide
2016 - „Korbílek rozumu“ [“A Pottle of Brains”] by Pavel Šrut
2017 - "Říkejte si s námi" ["Say it with us"] by František Hrubín
2017 - "O zapomněnkách" ["Forget me nuts"] by Terry Jones
2018 - "Mick a Mack" ["Mick and Mack"] by Terry Jones
2018 - "K neuvěření" ["Hard to believe"] by Terry Jones
2019 - "O ctižádostivém krokodýlovi" ["About the ambitious crocodile"] by Terry Jones
2019 - "Samí známí" ["All the Acquaintances"] by Emanuel Frynta, Radek Malý, Christian Morgenstern

Stránky odkazující na náš soubor:

Databáze českého amatérského divadla

Recenze z Jiráskova Hronova (soubor pdf-str. 10 a 11)

Divadlo pro děti - maxirecenze - Nu, vot!

http://www.amaterskascena.cz/up/soubory/zpravodaj-83-1308131000-959.pdf (str. 4, 5)

http://www.drama.cz/ds 
(2002, č. 1, 2)
(2003, č. 3)
(2005, č. 2, 3)
(2006, č. 3, 4)
(2011, č. 1, 2)
(2013, č. 5)

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat