Sdílený psycholog

 
Mgr. Zuzana Bobeková
 

Konzultace 1.  pondělí v měsíci nebo dle domluvy.

 

Činnost sdíleného psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení.

Možná nabídka služeb sdíleného psychologa:

 

  • Podílí se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem v rámci zlepšování třídního kolektivu
  • Poskytuje úvodní poradenskou intervenci dítěti, které ho samo vyhledá.
  • Poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci.
  • Vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte.
  • Provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole. 


Paní psycholožku je možné kontaktovat osobně v uvedených termínech v kanceláři naší výchovné poradkyně
- Ing. Majorové nebo emailem na adrese bobekova@masjihozapad.cz.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat