Informace pro budoucí prvňáčky

příloze naleznete výsledky zápisu do 1. třídy.


Milí rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 nové opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Celé znění naleznete pod tímto odkazem.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 bude v naší škole probíhat od 1. 4. do 30.4.2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole! Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky školy: 3jx3r6f),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou
  4. osobní podání žádosti bude možné v týdnu od 6.4.- 7.4.2020 od 8.00hod. – 17.00 hod. - Tabulka pro rezervaci času osobního podání

 

Žádost k zápisu naleznete pod tímto odkazem.

K žádosti prosím přiložte kopii rodného listu dítěte (stačí neověřená kopie).

Výsledky se dozvíte do 30.5.2020 na webových stránkách školy.


Nahlédnutí do spisu

Sděluji Vám, že podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete v ředitelně Základní školy a Mateřské školy Třebotov v pátek 08. 05. 2019 v době od 8:30 do 13:30 hodin.

Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů. Po uplynutí výše uvedené lhůty vydá škola rozhodnutí o Vaší žádosti.

S pozdravem Mgr. Jana Hančová

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat