Druhý krokDruhý krok (anglicky The Second Step Program) je preventivní program zaměřený na rozvoj sociálně emocionálních kompetencí dětí v mateřských školách a na 1. stupni základních škol. Jedná se o ucelený program, který využívá podnětové karty s fotografiemi a pomocí příběhů, diskuzí s dětmi, různých herních aktivit a hraní rolí učí děti rozpoznávat emoce své i druhých, rozvíjí jejich empatii, učí je strategiím, jak své emoce vhodně regulovat, přemýšlet nad důsledky svého chování a morálně jednat.

Základní cíle programu:

  1. Rozvíjet empatii u dětí. Pochopit svoje emoce a umět o nich mluvit je u dětí prvním krokem k pochopení pocitů druhých lidí a vcítění se do jejich situace.
  2. Snížit agresi a agresivitu na školách. Šikanování mezi spolužáky či útoky na učitele se v současnosti stávají téměř běžnou součástí života našich dětí. Tomuto negativnímu trendu se snažíme zabránit právě systematickou prací s dětmi, jejich emocemi, sociálními kompetencemi a morálně správným řešením problémových situací.
  3. Zvýšit toleranci k odlišnostem ve školách. Intolerance mezi žáky postupně narůstá. Prvotní příznaky lze pozorovat už na prvním stupni ZŠ, proto je potřebné začít pracovat s dětmi o hodně dříve, rozvíjet už v předškolním a mladším školním věku jejich toleranci k fyzickým, psychickým i sociálním odlišnostem.
  4. Zlepšit spolupráci školy a rodiny. Současnou úlohou učitele není jen vzdělávání dětí, ale i jejich výchova. Stanovení pravidel spolupráce se žáky, ale i s jejich rodiči a spolupodílení se na práci s tímto programem má vliv na život dětí ve třídě i mimo školní lavice.
  5. Prevence. Čím dříve začneme s dětmi pracovat, tím dříve usměrníme negativní chování na školách a podpoříme zdravý rozvoj jejich osobnosti.
Tento preventivní program je běžnou součástí vyučování mateřských a základních škol v mnohých krajinách světa, jako například ve Finsku, Německu, Dánsku, Norsku, Švédsku, Velké Británii, Rakousku, Islandu, Lotyšsku, Kanadě, USA, Japonsku, Austrálii či Slovensku.
Jak práce s dětmi a programem Druhý krok vypadá můžete zhlédnout na ukázkovém videu zde.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Hledat