Výchovné poradenství

Přijímací řízení - termíny jednotné zkoušky 2019

Kontakty:

Ing. Jana Majorová - Výchovná poradkyně 
Konzultace:

 •  pondělí 13:45 - 14:30, středa 10:45 - 11:30 nebo po tel.domluvě (tel.: 775 213 702)

Pedagogicko-psychologická poradny Středočeského kraje:

pracoviště Králův Dvůr

Plzeňská 90

267 01Králův Dvůr-Počaply

tel. 311 637 119

E-mail:kraluvdvur@pppsk.cz

Do pracovní náplně výchovného poradce patří tyto činnosti:

 • Koordinuje činnost školního poradenského pracoviště.
 • Vede přehled žáků s potřebou podpůrných opatření, podílí se na zpracování potřebné dokumentace ve spolupráci s třídními učiteli
 • Spolupracuje se speciálním pedagogem školy Mgr. M. Roll, pedagogicko - psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, se středisky výchovné péče.
 • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním.
 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole.
 • Společně s metodikem prevence sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní patologické jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita,…) a navrhuje nápravná opatření.
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR.
 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání.
 • Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli.
 • Eviduje nabídku studia ve středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce.
 • Poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení.
 • Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.
 • Účastní se jednání výchovné komise.

 

Akce pro žáky k volbě povolání

 • návštěva ÚP pro Prahu 5 - přehled o umístění absolventů
 • Schola Pragensis (Kongresové centrum Praha - 28.11. - 29.11.2019 od 9:00 do 18:00 hodin) - informace o SŠ pro žáky 8. a 9. ročníků
 • nábory jednotlivých zástupců SŠ a SOU v naší škole během 1. pol. šk. r. 2018/2019
 • dny otevřených dveří na SOŠ a SŠ
 • konzultační hodiny k volbě povolání s výchovným poradcem ZŠ
 • využití nabídky PPP Králův Dvůr - Profi testy

Důležité adresy k volbě povolání
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.scio.cz

 

Důležité kontakty

 1. Dětské krizové centrum V zápolí 1250/21, Praha 4 Tel./fax:24 1480 511,241 483 853 mobil: 777 664 672
 2. www.donalinka. cz DONA linka – nepřetržitá tel. Pomoc- tel. Č. 251 51 13 13
 3. www.capld.cz linka důvěry
 4. www.amrp.cz adresář rodinných poraden
 5. www.bkb.cz Bílý kruh bezpečí, o.s.-základní informace o domácím násilí

      Státní instituce

 1. www.mvcr.cz Ministerstvo vnitra ČR
 2. www.policie.cz Policie ČR
 3. www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí

       Středisko výchovné péče Dobřichovice
       Pražská 151, 252 29
       tel.: 257 710 049
       http://www.dud.cz
       Služby:
       Poradenské a konzultační
       Diagnostické
       Vzdělávací, výchovné a sociální
       Speciálně pedagogické a psychologické

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat