Previous Next

Rok školního lesíku

Je tomu už rok, co jsme vysadili školní lesík.

Splnil naše očekávání, cíle, proč jsme ho vysadili?

Lesík se stává místem her a odpočinku. Funkce dopravního hřiště zůstala zachována a jsou zde pořádány akce propojené s dopravní výchovou.

Lesík využíváme jako zelenou laboratoř – učíme se poznávat stromy, učili jsme se zde o houbách a první houby nám už v lese dokonce i vyrostly.

Lesík zadržuje vodu. O tom se přesvědčili žáci 4. třídy při zkoumaní půdy. Zatímco vzorky půdy z jiných částí zahrady byly naprosto suché, půda z lesíku byla stále vlhká.

Část lesíku tvoří i jedlé keře. Po roce jsme už ochutnali první plody.

Dívky z 8. třídy zkoumají různé souvislosti v lesíku a své poznatky představily na mezinárodní badatelské konferenci GLOBE.

Celý terén lesíku jsme rozdělili do sítě 1 x1 m a zmapovali všechny stromy. Máme tak vstupní data pro pozorování lesíku, které stromy přežijí a kolik jich uhyne. To nám dává velkou příležitost zkoumat podmínky přirozeného vývoje v opravdovém lese.

O lesík je potřeba se si starat – v létě nám plevel stromky přerostl, během podzimu se celá škola zapojila do pletí. Přes počáteční nevoli některých – „pletí?!:-(„ si převážná část dětí společnou činnost užila – mohly si povídat, být s kamarády, soutěžili jsme o největší hromadu plevele, často pletí vypadalo jako v pohádce o řepě. A na konci někdy i doslova trnité cesty viděly děti výsledek své práce.

V neposlední řadě alespoň trochu snižuje dopady klimatické změny. Během procesu fotosyntézy stromy ukládají do dřevní hmoty molekuly oxidu uhličitého zachyceného ze vzduchu. Tím nám pomáhají snižovat koncentrace tohoto plynu v atmosféře a bojovat tak s globálním oteplováním.

Co je rok pro stromy? – nepatrný střípek v jejich životě. Pro nás začala dobrodružná cesta poznávání a her.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Hledat