Previous Next

Mezinárodní badatelská konference

Jak jinak oslavit Den Země, než účastí na mezinárodní badatelské konferenci, kterou jako vždy pořádalo vzdělávací centrum TEREZA, tentokrát ve spolupráci s Gymnáziem Jana Palacha v Mělníku.

Celkem se na konferenci sešlo 31 škol nejen z ČR, ale i z Evropy. Čestnými hosty byl i ředitel mezinárodního programu GLOBE Tony P. Murphy a americký kulturní atašé Todd Jurkowski, kteří v úvodu konference žáky ocenili za jejich vědeckou práci a reálný přínos pro životní prostředí.

"...Díky vaší práci máte moc něco změnit, v oblasti životního prostředí, ve vašich obcích...."

"...Řešíte problémy, které naše generace způsobila..."

"...Jste naše budoucnost..."

 

Letos jsme poprvé představovali 2 vědecké projekty, jeden dokonce v angličtině!

Náš první výzkum „Voda pod lupou: znečišťuje Choteč Radotínský potok?“ představily Terezka a Sofie Mamulovy ze 3. a 6. třídy

Anotaci projektu si můžete přečíst níže:

„Náš projekt možná odhalí „skryté“ tajemství jedné vesnice ve Středočeském kraji. V lese jsme narazili na trubku, z které něco teče, potok je občas plný bublin a pěny a víme, kam se vyváží odpadní produkty z fekálního vozu. Což nás vede k přesvědčení, že i naše vesnice znečišťuje Radotínský potok. Jako správní badatelé své domněnky ale ověřujeme, a tak jsme se několikrát vydali zkoumat, co Radotínský potok v sobě skrývá. Přijďte se podívat, co jsme z jistili a jak s našimi informacemi dále naložíme.“

Děvčata opravdu znečištění Radotínského potoka Chotčí potvrdila, s výzkumem budou ještě pokračovat a svá data zpřesňovat. Výsledky svého bádání chtějí představit starostovi obce Choteč a v rámci badatelského stánku na Létohrání.

Projekt zaujal i redaktory ze "seznamzpravy" - článek si můžete přečíst zde.

2. projekt se týkal našeho školního lesíka. Jedním z cílů výsadby bylo i udělat z lesíka „zelenou laboratoř“, kde by žáci zkoumali různé souvislosti v rámci lesa přímo v reálném prostředí. A to se nám již druhým rokem daří.

Dívky z 8. třídy – Adéla Jirsová, Isabela Concepción, Agáta Šišková a Markéta Šůrová představily na konferenci projekt „Školní les do kapsy“. Nebály se a jako jediná česká škola přednesly výsledky svého výzkumu v angličtině.

Anotaci si můžete opět přečíst níže:

„Školní lesík začátkem školního roku oslavil první narozeniny a my máme skvělou zprávu. Zkoumání lesíka pokračuje! Zaměříme se na to, jaký má vliv na okolí. Naše výzkumné otázky byly například: Pohlcuje hluk? Zadržuje vodu? A odpovědi na tyto otázky jsme se rozhodli vybádat. Vymysleli jsme hypotézy a pustili se do zkoumání. Kromě nových otázek jsme se rozhodli zůstat u výzkumu, který jsme dělali již minulý rok, a to měření pupenů. Přijďte se podívat, co jsme vyzkoumali a zda jsme své hypotézy potvrdili.“

A jaké byly výsledky? Zdá se, že lesík už i ve své rané fázi pohlcuje hluk, data budeme ještě průběžně verifikovat. Zadržování vody lesíkem jsme bohužel nemohly vyhodnotit, protože nám někdo pokus 2 x zničil. My se ale nevzdáváme a s výzkumem budeme pokračovat dál.

Jedna z hypotéz byla, že stromy porostou v rané fázi vývoje lesa rychleji a postupem času se růst stromů zpomalí. Toto měření je ale na dlouhou dobu, zatím tedy sbíráme data a rády bychom svá měření příští rok předaly mladším žákům, aby v našem výzkumu pokračovali.

Letošní rok jsme v blízkosti lesíka objevily 3 hnízdiště včelek samotářek. Tento druh včel jsme nikdy na školní zahradě nenašly, myslíme si, že jejich výskyt má nějakou spojitost s lesíkem. Může to být způsobeno mnohem častějším chozením do oblasti lesíka, půda se tak ušlape a poskytuje vhodné podmínky pro založení včelí „kolonie“. Může to být ale způsobeno i netypickým jarem a náhlým nárůstem teplot, kdy najednou kvetly rostliny, které běžně spolu nekvetou. Včely samotářky mohou mít i díky lesíku vhodný zdroj potravy. Na závěry je brzo, uvidíme, jestli se u nás včelky objeví i příští rok. Jedna z funkcí lesíka je i podpora biodiverzity (druhové rozmanitosti). To se nám, zdá se, začíná dařit.

Konferenci jsme si moc užily, nabraly jsme chuť do dalšího bádání, spoustu inspirace, navázaly kontakty se zahraničními školami i školami a univerzitami u nás, v Česku. 2 oddělené školní týmy se propojily a některé výzkumy začneme dělat společně.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Hledat