Previous Next

Školní les nemusíme jen sázet, můžeme ho i vysít, právě je správný čas na sběr různých semen a plodů!

Rozhodli jsme se, že část našeho budoucího lesíka zkusíme vysít přímo ze semen. K tomu bychom ale potřebovali semena místních dřevin – žaludy (je jedno jestli z dubu zimního nebo letního), bukvice, ale i lípy, břízy, javory, lísky, habry, jasany. Kdo se chce zapojit, noste prosím semínka přímo do sborovny, 24.10. je spolu zasejeme. Můžeme pak spolu pozorovat, jak stromky klíčí, jak raší první lístečky, které druhy rostou rychleji, ….

Na některá semínka je už trochu pozdě, ale pojďme je zkusit ještě najít.

Tento sběr sice není o ceny, ale budete se podílet na výsadbě lesa přímo ze semínek😊

Proč školní les nejen sázet, ale i sít ze semen nebo plodů?

  • Strom, který vyroste v místě ze semínka, bude mít díky nenarušeným kořenům mnohem lepší přísun vody a živin, bude tedy v lepší kondici než stromky přesazované.
  • Nic nás to nestojí,
  • Strávíme čas v přírodě, často se svou rodinou nebo kamarády
  • Propojíme učení s užitečnou činností
  • Můžeme porovnat různé části lesíka - jak nám rostou vysazované stromy a jak ty z výsevu

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Hledat