Výsledky školních sběrů hliníku za letošní rok

Naše škola se zapojila do školních sběrů hliníku na začátku minulého školního roku, kdy jsme za rok nasbírali a poslali k recyklaci 2 kg hliníku. 

Letošní rok se naši žáci aktivně zapojili do edukace svých spolužáků, ale i občanů Třebotova a okolních obcí. V 5. a 8. třídě zpracovali postery a plakáty o těžbě hliníku a jejích dopadech na životní prostředí, prozkoumali různé vlastnosti hliníku a zjistili, jak moc je hliník recyklovatelný. Žáci 8. tříd oslovili i představitele "svých domovských" obcí, ať už starosty, místostarosty, členy odpadových výborů nebo i ředitele svých původních škol. V rámci svých dopisů popsali pozitiva separace pouze hliníku. A výsledek? Popelnice na třídění hliníku je přístupná po domluvě s paní ředitelkou a s odpadovým výborem Třebotova všem občanům Třebotova, obec Choteč nově zavedla sběrnou nádobu pouze na hliník.

Letos jsme v rámci školního sběru vytřídili 14 kg, což je o 12 kg více než v roce minulém. Je to málo nebo moc? Rozhodně je dobře, že se hliník třídí zvlášť, je téměř 100 % recyklovatelný. Na druhou stranu bychom se měli zamyslet nad snižováním produkce našeho odpadu, včetně toho hliníkového. Je to běh na dlouhou trať, ale každý může začít s něčím malým.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat