Previous Next

Mezinárodní badatelská konference

Na konci května se naši žáci - Adéla Jirsová, Agáta Šišková, Isabela Concepción, Markéta Šůrová - zúčastnili mezinárodní badatelské konference GLOBE. Konference se konala v reprezentativních novobarokních prostorách  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 

Žáci zde před porotou složenou z odborníků z řad vědecké rady programu GLOBE představovali výsledky svého několikaměsíčního výzkumu o našem školním lesíku. V rámci svého výzkumu prováděli fenologická měření na 2 lípách z lesíku, porovnávali jak rostou pupeny a zkoumali biodiverzitu (=druhovou rozmanitost) v lesíku. Lesík máme na školní zahradě necelý rok, ale už teď v něm pozorujeme nové druhy hmyzu a máme předpoklad, že stromy lépe fungují v interakci s jinými organismy (s ostatními stromy, rostlinami a živočichy). 

Jsme rádi, že se lesík stává opravdu tím, čím jsme chtěli - nejen příjemným místem na výuku a hry, ale i zelenou laboratoří naší školy. 

Součástí konference byl i workshop ve Štefánikově hvězdárně, který vedli vědci z Evropské vesmírné agentury (ESA). Naši žáci zkoumali možnost života na exoplanetách (planety mimo naší sluneční soustavu). Analyzovali data z družice CHEOPS a pomocí těchto dat vyhodnocovali změny v jasu sledované hvězdy, které způsobují přechody planety před hvězdou z pohledu od Země.  Díky tomu mohli určit velikost planety TOI-560c, dobu oběhu této planety kolem své hvězdy a vzdálenost od hvězdy. Tyto data pak porovnali s naší planetou a mohli pak zvážit, jestli na planetě TOI-560c je život či nikoliv. 

 

Celá konference byla velmi inspirativní, v žácích povzbudila chuť do dalšího bádání a hledání souvislostí.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat