Previous Next

Projekt VODA

22. března se od roku 1993 po celém světě oslavuje Světový den vody. Vyhlásila ho Organizace spojených národů (OSN), aby připomínal důležitost vody pro celou naši planetu.

V návaznosti na tento den ve škole proběhl workshop o vodě, na kterém si žáci prakticky vyzkoušeli zasákavost různých povrchů, stali se architekty a stavěli město v blízkosti vodního toku, pronikli do  čištění vody v čistírně a odhadovali, jakou má běžný český občan průměrnou denní spotřebu vody.  

Díky žákům 5. a 8. tříd to u nás ve škole chvíli vypadalo jako pod hladinou moře, zároveň jsme v rámci pracovních výchov vyráběli plakáty na téma voda.

V dubnu jsme se zapojili do mezinárodní výzvy GLOBE Water Bodies Challenge.

 

Žáci 6. třídy si mohli vybrat z několika témat – cesta kapky vody z Třebotova do…., cesta vody do kohoutku nebo mohli vyčisti pramen, potok nebo řeku ve svém okolí.

Mnoho žáků zapojili své rodiny a šli čistit ve větším počtu – i to byl jeden z cílů tohoto projektu – zapojit rodiny a komunitu do dění kolem školy.

V rámci projektu VODA jsme s Ekotýmem měřili vlastnosti pramenů v okolí Chotče – měřili jsme pH, teplotu vody, teplotu okolí, povídali si o znečištění. Touto aktivitou jsme navázali na žákovský projekt, který zpracovávali nynější osmáci v době covidu – mapování místních pramenů. Příští rok se do vlastností vod ponoříme hlouběji, můžete se těšit na další výsledky práce žáků.

Ukázka prací žáků výše ve fotogalerii, popřípadě v našem vodním padletu.

Výstupy prací žáků budou vystaveny v hale školy, naživo se na ně můžete podívat na třebotovském Létohraní.

Hledat