Previous Next

Kde je kompost, tam to žije

Při příležitosti Dne Země jsme se společně se žáky věnovali půdě, jejímu významu, ochraně.

Spolu s obcí jsme uspořádali přednášku pro veřejnost o kompostování, kterou vedli i naši žáci – konkrétně Sofie Žikovská, Ema Sedláčková a Zuzka Martincová. Děvčata projevila velkou odvahu a přes velkou nervozitu zvládla vystoupit před veřejností a motivovat spoluobčany k nenáročné a přirozené recyklaci bioodpadu.

Celá akce se nesla nejen v duchu spolupráce mezi školou a obcí, ale i mezi ročníky navzájem (žáci 5. třídy vyrobili plakáty, které byly rozvěšeny po celém Třebotově, v rámci pravidelného Ekomejdanu jsme prozkoumali s mladými badateli makro i mikroskopicky živočichy v kompostu, Natálka z 8. třídy upekla do žákovské kavárny domácí muffiny, které sklidily velký úspěch). Technické služby nám zdarma přivezly půdu do našich vyvýšených záhonů, za což jim patří díky.

Žáci 6. třídy zlepšovali své reportérské dovednosti a natočili reportáž o kompostování.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Hledat