Ocenění Ekotýmu

Audit Ekoškoly

I přes nouzový stav proběhl v říjnu na naší škole audit Ekoškoly. Na základě auditu a dodaných podkladů, rozhodla hodnotící komise o udělení titulu Ekoškola.

Ze zprávy hodnotící komise: „Základní škola Třebotov je zapojena do programu Ekoškola a programu Globe. V obou programech je velmi aktivní a přináší do programů příklady dobré praxe (bylinková svačina, suchá zídka). Je vidět, že program je dlouhodobě podporován ze stany vedení a dalších pedagogů. Ekotým už zpracoval velké množství témat, kterými jsou prostředí školy, biodiverzita, odpady, dešťová voda a šetrný spotřebitel.

Program funguje velmi dobře a Ekotým o svých činnostech informuje po celé škole i na webových stránkách. Vznikají zajímavé materiály, které jsou pečlivě uchovávány a k analýzám a plánu činností přistupuje Ekotým kreativně. Škola do své činnosti aktivně zapojuje rodiče i zástupce úřadu, což se prolíná i do Ekoškoly. Koordinátorce i dětem se daří získat podporu v podobě materiálů nebo dobrovolnické práce. Ekokodex je ozdobou školy hned u vstupních dveří. Škola se v programu věnuje do hloubky klíčovým tématům programu, které jsou prostředí školy, biodiverzita, odpady, dešťová voda a šetrný spotřebitel. Do těchto aktivit zapojuje děti, pedagogy, ale i rodiče....".

Děkujeme všem, kteří se na Ekoškole podílejí!

Není potřeba velkých změn, malé změny může učinit každý z nás. Můžeme se řídit volebním heslem žáků 6. třídy: "Pomůžeme pokud můžeme!"

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Hledat