Kariérové poradenství

Pro žáky jsme od druhého pololetí školního roku 2023/24 připravili kurz kariérového poradenství, který probíhá jak skupinově, tak individuálně. Týkat se bude žáků osmého ročníku, kteří v tomto vzdělávání budou pokračovat i v deváté třídě. Kurz by měl žákům ve svém důsledku pomoci s výběrem střední školy, ale zároveň je v něm kladen důraz na poznání vlastní osobnosti, vlastních schopností a dovedností, na získání přehledu o pracovním trhu, o jeho zákonitostech a poměrech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli nebo o poměrech v oblasti osob samostatně výdělečně činných. Žáci si vyzkouší množství osobnostních a profesních testů, budou se zamýšlet na svými silnými a slabými stránkami nebo se budou například i učit, jak napsat životopis či motivační dopis a jak vystupovat u pracovního pohovoru nebo případného pohovoru při přijímacím řízení na další stupně škol. Dovolte nám na tomto místě vyslovit prosbu. Budeme moc rádi, pokud se kdokoliv z vás bude chtít podělit s našimi žáky o své profesní zkušenosti. V případě, že byste s námi tuto oblast chtěli sdílet, neváhejte a ozvěte se nám. Předem moc děkujeme.

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat