Já, moje třída, moje škola - projektový den zaměřený na prevenci

Dvakrát ročně si všichni žáci se svými třídními učiteli zažijí projektový den s názvem „Já, moje třída, moje škola“, jehož cílem je starat se o klima ve třídním kolektivu a preventivně předcházet sociálně-patologickým jevům. Nyní se tento projektový den, kdy je třída se svým třídním učitelem po dobu celého vyučování, uskutečnil ihned na začátku druhého pololetí. Tématem tohoto dne byla otázka „Jak se cítím?“, takže bylo možné dotknout se více oblastí žákovského života. Na druhém stupni se učitelé věnovali spíše prevenci a třídnímu klimatu, zatímco na prvním stupni se více zaměřili na pocity a postoje jednotlivých žáků. 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat