Důležitá informace pro žáky, kteří se vrací z Itálie nebo jiných zasažených oblastí

Vážení rodiče,

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 6. 3. 2020 nové mimořádné opatření. Od 7. 3. 00,00 hod. platí nové opatření POVINNÉ čtrnáctidenní PREVENTIVNÍ KARANTÉNY, všem, kteří se vrací z území celé Itálie nebo z jiných přímo zasažených oblastí. Prosíme Vás o důsledné dodržení tohoto opatření v zájmu bezpečnosti Vašich i ostatních dětí a zaměstnanců školy.

 

Vedení školy


M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E NÍ

 

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Celé znění najdete na:

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opp-karantenni-opatreni-pro-obcany-cr-po-navratu-z-italske-republiky_18654_1.html

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat