Namaste!

Namaste! („Dobrý den“ v hindštině) Během posledního zářijového týdne celou školou zněla angličtina! Proběhl projekt Edison, během kterého se našimi hosty a lektory stali mladí studenti z různých zemí světa. V rámci projektového vyučování tak našim žákům přiblížili zvyky a kulturní tradice Indie, Gruzie, Ruska, Turecka, Německa a Číny. Žáci na prvním stupni se viděli s našimi hosty vždy dvě hodiny denně a žáci na druhém stupni celé tři hodiny. Během tohoto času vytvářeli plakát přibližující zemi, o jejíž kultuře se dozvídali, učili se pozdravy a další fráze v daných jazycích nebo nacvičovali cizí národní tance.

Poslední den projektu byl věnován „globální vesnici“, kdy se všichni žáci seznámili s prací svých spolužáků, ochutnali cizí národní jídla připravená našimi hosty, zatančili si indické tance nebo vyrobili turecký talisman pro štěstí. Nechybělo ani společné fotografování a nezávazná konverzace, do které se žáci bez rozdílu ročníku velmi ochotně zapojovali.

Projekt Edison ale nebyl pouze o učení se novým znalostem. U žáků se díky podobným setkáním probouzí větší tolerance a pochopení pro multikulturní prostředí, ve kterém stále více žijeme. Speciálním zážitkem byl tento týden pro „překladatele“ z řad žáků, kteří perfektně doprovázeli naše hosty a prohlubovali své znalosti anglického jazyka.  Celkově se projekt i přes drobné organizační potíže velmi podařil, přispěl k příjemné atmosféře v naší škole a hlavně žákům otevřel další cesty poznání, které jim byly přiblíženy skutečně tou nejbližší formou. Děkujeme našim hostům a těšíme se na pokračování projektu v příštím školním roce.

"Akce byla přínosná v rámci uvědomění multikulturality, motivace k učení jazykům, odblokování předsudků...."
"...líbilo se mi, že jsem mohla mluvit s cizincem...ukázalo mi to, jak rozdílné jsou zvyky a tradice naše a ostatních zemí..." 
"...naučila jsem se více zapojovat do konverzace v angličtině..." 
"...líbila se i možnost poznat jiné kultury..." "...poznal jsem jiný styl života..." 
"...přineslo mi to poznání, že se musím víc učit angličtinu..."  "...byla to zábava..." 
"...bavili jsme se o stereotypech..."  "...dalo mi to nezapomenutelné zážitky...." 
"...dozvěděli jsme se spoustu nových věcí o různých zemí..." 
"...bylo zajímavé mluvit se studenty z jiných zemí, je to dobrá zkušenost..." 
"...líbilo se mi mluvit s lidmi z cizí země..." 
"..dozvěděla jsme se něco o cizích zemích, slyšela jsem tamější jazyk, viděla jejich písmo, ochutnala tradiční jídlo..." 
"...líbilo se mi, jakou práci si všichni dali s postery..." 
"Děti získaly pocit otevření světu...Měly možnost poznat, že všude na světě jsou milí a hodní lidé, krásná příroda, nádherné stavby a dobré jídlo. A navíc - co poznám, toho už se nebojím!"  "

Setkání s jinými kulturami je zvlášť v dnešní době velmi přínosné..."

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat