Obdrželi jsme titul "Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 1. stupně"

V úterý naše škola obdržela titul "Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 1. stupně" pro období 2019 - 2021.

Jedná se o nejvyšší možné ocenění, které propůjčuje Středočeský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy (KEV) za přístup k životnímu prostředí, který respektuje principy trvale udržitelného rozvoje.

Školy jsou kategorizovány do třech stupňů:

1. stupeň (nejvyšší) - Škola s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací EV, kdy jsou zapojeni téměř všichni pedagogové. Na škole působí koordinátor EV (nejlépe absolvent specializačního studia), který se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a ŽP. Je zpracován dlouhodobý i krátkodobý (na jeden školní rok) školní program EV. Škola realizuje programy k EV v průběhu školního roku a zapojuje do svých aktivit i veřejnost. Postupně se stává centrem vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci regionu, kdy spolupracuje se školami v okolí a podílí se na dalším vzdělávání pedagogů z okolních škol. 

 

Pro přiblížení některé z našich aktivit:

 

Každoroční zpívání dětského školního sboru v Nemocnici Třebotov a v Penzionu pro důchodce v Kosoři

Výroba vánočních přání pro pacienty Nemocnice Třebotov a pro obyvatele Penzionu pro důchodce v Kosoři

Spolupráce s charitou (Tříkrálová sbírka)

Prodej zdravého cukroví při rozsvěcení obecního vánočního stromu - z výtěžku byly nakoupeny koše na tříděný odpad do všech tříd 2.stupně, výtěžek z 2. ročníku rozsvícení byl věnován Božence - holčičce, upoutané natrvalo na invalidní vozík (www.bozenka.sma.cz)

 

Dobročinný bazárek - výtěžek byl věnován společnosti Greenlife na záchranu deštného pralesa v Indonésii

Přednáška o záchraně Antilopy Derbyho  v africkém Senegalu – výtěžek 5000 Kč jsme poslali na její výzkum

Dětská vědecká konference Globegames

Projekty: „Cukr, aneb víš, co piješ?“; „Cesta palmového oleje“ - projekt na 2. stupni o palmovém oleji, uspořádání přednášky o palmovém oleji pro rodiče, od září 2018 se ve školní jídelně nepodávají sušenky s palmovým olejem; „Afrikány pro Afriku“ organizován organizací SIRIRI– sázení, pěstování a nakonec prodej rostlinek na Dětském dni v Třebotově – výtěžek poputoval dětem do Středoafrické republiky; „ Krokus“, kterého cílem bylo přiblížit tematiku holokaustu mladým lidem  - sázení cibulek žlutých krokusů, které symbolizovaly 1,5 milionu zavražděných dětí během války

 

Spolupráce s organizacemi:

Člověk v tísni - Jeden svět na školách - kampaň "Nekup to!"

Sdružení Tereza – program Ekoškola a Globe

Lesy ČR, Lesy hl.m. Praha

Spolupráce se ZŠ Černošice – sdílení dobré praxe, výměna zkušeností a informací a využití odborné učebny - přírodovědné

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat