O Lese

V rámci již tradiční lesní pedagogiky, kterou máme pro děti ve školní družině připravenou, jsme se vydali na výlet do Chuchelského háje. Zde jsme se setkali s lesníky, kteří nás seznámili s tím, co obnáší jejich práce, a co vše je možné v lese pozorovat. Děti si mohly vyzkoušet jak se měří stromy, dozvěděly se jak o les pečovat, proč je pro nás důležitý, a také se seznámily s pomůckami, které dřevorubec používá. Děti si pod zvětšovacím sklem prohlédly lýkožrouta a byly velice překvapené, že tak malinký brouk může napáchat tak obrovské škody. Nechyběla ani ukázka a popis větví, šišek, kůry a mnoho dalšího.

Lesníci děti seznámili se zvířaty, která mohou v lese potkat a nechali dětem potěžkat a prohlédnout různé rohy, paroží a vysvětlili jaký je mezi nimi rozdíl. Děti si měly možnost prohlédnout kůže lesní zvěře, a také porovnat to, jak vypadá kůže v letním a zimním období. Na to vše nám moc pěkně navázal i další program o šelmách. Získané informace chodíme s dětmi upevňovat a rozšiřovat do lesů v Třebotově díky pravidelným procházkám, kde si děti mají rovněž možnost vše co si povídáme osahat a lépe se jim vše pamatuje. Celý program jsme doplnili o setí lesíku u naší školy a moc se těšíme, jak na jaře budeme sledovat, zda se nám na záhonku začnou zelenat rostlinky, ze kterých by mohly růst stromky.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Hledat