Lesní pedagogika v podání školní družiny

 

Podzimní téma ve školní družině bylo inspirováno lesní pedagogikou. Věnovali jsme se nejen tomu, jak se mění příroda a jaké má krásné barvy, ale také poznávání lesa, stromů a zvířat. Smyslem naší snahy o přiblížení dětí přírodě bylo to, aby děti vnímaly přírodu jako krásnou, ale také zranitelnou. Děti si během našich společných chvil v přírodě uvědomily, jak je pro člověka důležité přírodu chránit, a že i ony jsou zodpovědné za to, jakou kvalitu bude mít naše životní prostředí.

Naší snahou bylo to, aby děti poznaly lesní prostředí smysly, kterými byly hmat, sluch, čich a zrak. Společně jsme si povídali o tom, jaký má les význam, jak se v něm máme správně chovat a kdo o les vlastně nejvíce pečuje.

V co největší míře jsme si užívali vycházky do blízkého lesa, sbírali jsme přírodniny na vyrábění, hráli jsme ve skupinkách ,,Lesní bingo”, stavěli domečky pro skřítky a učili jsme se poznávat stromy, jejich listy, jehličí, kůru, plody a květy. To, co jsme se naučili, jsme poté vyzkoušeli na “Stromové skládačce”, kde děti měly správně ke stromu přiřadit jeho list nebo jehličí, květ či plod. Tvořili jsme obrázek z otisků různých stromů a při tom se je učili pojmenovat.

Poznávali jsme zvířata na obrázcích formou hledací hry. Hráli jsme hru “Myslím si zvíře”. Vyrobili jsme dekoraci skřítka z listí a dokonce vlastní les z přírodnin.

Dalším velkým říjnovým tématem byla lesní zvěř. Povídali jsme si o jejím životě, čím se živí, která zvířátka se ukládají k zimnímu spánku, jak loví a jiné zajímavosti. Završením této tématiky byl velký kvíz “Jak dobře znáš lesní zvěř”? Ten se skládal ze dvou částí. V první děti dostaly papírovou podobu kvízu, kde bylo 12 různých otázek, které se týkaly lesní zvěře. Jelikož prvňáčci ještě neumí číst, vyplňovali kvíz společně se staršími kamarády. Posílili jsme tedy spolupráci mezi dětmi různých věkových skupin, což se ukázalo být velmi přínosné a milé bylo i to, že dětem nečinilo toto propojení nejmenší potíž. Ve druhé části kvízu probíhala kontrola správných nebo špatných odpovědí, a to opět venku na horní školní zahradě. Tam bylo na stromech připraveno 12 karet s obrázkem daného zvířete, jeho stručným popisem, kvízovou otázkou a její správnou odpovědí. Děti tedy postupně všechny stromy obešly a zkontrolovaly si své odpovědi. Tato aktivita děti velmi bavila a vracely se k ní ještě v dalších dnech.

Jako odměnu za celou “Lesní pedagogiku” všechny děti dostaly záložku do knihy s malým kvízem, který souvisel s daným tématem, ale hlavně si odnesly spoustu nových informací, zážitků a bavilo je učit se venku novým věcem formou soutěží a her.

Fotografie naleznete v naší fotogalerii.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Hledat