Projekt Škola 4.0 - 6. třída

Žáci šesté třídy strávili tři listopadové dny neformálním vzděláváním v rámci projektu Škola 4.0. Projekt obecně má za cíl podpořit u žáků rozvoj dovedností v oblasti digitálních technologií, cizích jazyků, kreativity a aktivního občanství. V šesté třídě měl projekt název „Společnost kolem nás“ a žáci se zaměřili na život lidí se zdravotním postižením a poruchou autistického spektra. 

Žáci se na začátku projektu dozvěděli základní informace, ale poté veškeré znalosti a dovednosti získávali formou vlastní práce a vlastní zkušenosti. Některé obtíže života znevýhodněných si žáci vyzkoušeli na vlastní kůži a museli uznat, že tento život opravdu není jednoduchý. Velké obtíže jim dělalo například i dorazit se zavázanýma očima na známé místo ve škole nebo umýt a utřít hrneček pouze jednou rukou. Formou práce s online mapami žáci zjišťovali, které organizace v našem okolí znevýhodněným lidem pomáhají. Během projektových dní se žáci naučili i mnoho nových anglických slovíček formou zábavných her. 

Závěrečný den žáci prezentovali svá zjištění publiku, které tvořili ostatní žáci, někteří rodiče a prarodiče a například i návštěva z Národního ústavu pro autismus. Všechny prezentace byly velmi povedené, ale nejdůležitější bylo, že se žáci učili prezentačním dovednostem a vyzkoušeli si mluvit před publikem. Během celého projektu žáci také zkoumali okolí školy a zjišťovali, jak je tento prostor nebo městská hromadná doprava uzpůsobena pro lidi se zdravotním postižením. Na základě všech zjištění nakonec žáci prohloubili toleranci a pochopení pro různé odlišnosti, což bylo hlavním cílem celého projektu. 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat