Tři boty na celostátní přehlídce ve Svitavách

Divadelní soubor Tři boty ze Základní školy v Třebotově si tuto divadelní sezónu užil s opravdu dobrým pocitem. V krajském kole soutěže dětských divadelních souborů „Dětská scéna 2022“ v Novém Strašecí si vysloužil postup do celostátní přehlídky v dalekých Svitavách. Děti ze souboru, které už před dvěma lety na přehlídce byly, vyprávěly nováčkům o svých krásných zážitcích, a tak nastalo všeobecné těšení. 

Náš hrací den na přehlídce byla sobota 11. června. Dopoledne pro odbornou porotu a odpoledne pro nabité hlediště všemi účastníky přehlídky. Na této celostátní úrovni už se nesoutěží, šestnáct vybraných souborů ze všech krajů České republiky předvede svoje představení, vyslechne si posouzení odborníků, diskutuje podrobně o každém shlédnutém představení. Vedoucí souborů, účastníci seminářů a studenti dramatických oborů rozebírají každý detail, předávají si mezi sebou ve velkém diskusním kruhu zkušenosti a dojmy. Také děti mají svůj diskusní klub a mají tak možnost vyslechnout si názory na svoje představení, vysvětlit, případně obhájit svoji tvorbu a sdílet s ostatními svoje pocity. Tak se všichni členové našeho souboru během týdne stráveného ve Svitavách obohatili o nesčetně zážitků. Viděli všech šestnáct představení, učili se je posuzovat a konstruktivně se k nim vyjádřit, shlédli velmi inspirativní a legrační pohádku O šípkové Růžence v podání divadla Drak, zatančili si na koncertě skupiny Bombarďák, vyřádili se v krytém bazénu s tobogánem, absolvovali komentovanou procházku lesem a parkem s panem ornitologem a plno dalšího. 

A o svém výkonu si vyslechli mnoho chvály. V Deníku Dětské scény o nás napsala odborná porota toto:

„Stojí-li na jevišti skupina malých dětí, lze ocenit už to, když dokáže vnímat prostor, zaplnit ho, vytvářet v něm srozumitelné mizanscény. Ještě cennější je, když děti dovedou předat naučený text s porozuměním, nebo dokonce jednat s jinou postavou v dialogu s jasným vztahem k situaci, když zvládnou pracovat s temporytmem inscenace, navazovat na sebe a skvěle vnímat jeden druhého. Za zcela překvapivé lze potom považovat to, když malé děti vědomě „hrají“, s plným nasazením, tedy bez očekávatelné opatrnosti či polovičatosti, svůj projev stylizují, a po celou dobu představení dokáží udržet jemnou nadsázku, aniž by se pitvořily či podbízely. Pokud při tom všem však navíc působí na jevišti uvolněně, svobodně a klidně, hru si evidentně užívají a i v hromadných akcích cítí a využívají prostor pro projevení svého originálního temperamentu, nevíme už, co bychom měli chtít více. Vše výše zmíněné platí pro inscenaci třebotovského souboru téměř beze zbytku.

Tři francouzské pohádky převyprávěné Václavem Cibulou a Janem Vladislavem s lehce absurdními prvky jsou nejen radostným zážitkem, ale také zprávou o kvalitní práci s dětským souborem. Děti jsou nejen dobře vybavené, ale také jim zásadně pomáhají veškerá režijní rozhodnutí, jako jsou zdvojené či hromadné postavy, práce s gradací, se zkratkou, s repeticí, originální aranžmá, živá hudba. Úkoly nekladou na děti nesplnitelné nároky, udržují je v pozornosti, ponechávají místo spontánní hře, ukotvují je ve srozumitelné struktuře inscenace. Až na trochu rozpačitý konec první pohádky přispívají k přesné pointě.

Zároveň se ovšem všechna tato režijní rozhodnutí podílejí na vyznění díla, probarvují ho, nesou s sebou nové, mnohdy překvapivé významy a specifický humor. Nejsou samoúčelná či pustě ilustrační, nepůsobí násilně. 

Kdyby někdo hledal jasný důkaz toho, že pedagogické a umělecké cíle jsou v dětském divadle v podstatě neoddělitelné, tady ho má.“

Tak uznejte, takové hodnocení se nám dobře poslouchalo 😊

Děkujeme všem, kteří nám v našem díle pomáhali. Zdeňku Klimtovi za výrobu lavičky a kohoutka, Ivaně Kubátové za výtvarnou spolupráci a malbu kohoutka, všem rodičům našich malých (vlastně velkých!) herců za vstřícnost a pochopení pro naše časové požadavky a všem dalším spřízněným duším včetně vedení školy za povzbuzování a podporu - i tu finanční! A také Alence Panušové za pomoc s dětmi při pobytu ve Svitavách. Díky ní jsme měly my dvě možnost zúčastnit se odborných diskusí a seminářů.

Ale především děkujeme nejlepším současným hercům z našeho souboru, za jejich bezvadné výkony! 

Jsou to:

Martin Ernest, Jonáš Kolbaský, Alenka Skřivanová, Ondra Palán, Daník Berg, Eda Skřivan, Barunka Stromecká, Vendulka Purnochová, Klárka Bergová, Eliška Doskočilová, Eliška Kolbaská, Lukáš Palán a Toník Hanuš.

Václava Makovcová a Jana Barnová 

 

   

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat