Prohlášení školy k situaci na Ukrajině

Milí žáci naší školy, vážení rodiče a přátelé školy, 

jak víte, 24. února 2022 napadla ruská vojska svobodnou a svrchovanou Ukrajinu. Česká republika jednoznačně odsoudila toto nepřijatelné chování politických představitelů Ruské federace, které nemá nic společného s dnešními normami evropské politiky a vrací náš kontinent o mnoho desetiletí zpět. Naše škola podporuje veškeré vládní kroky směřující k podpoře ukrajinského lidu v obraně svého území. 

Tento konflikt se dotýká každého z nás. Nejvíce jsou v tuto chvíli zasaženy rodiny pocházející z Ukrajiny. Vyjadřujeme jim svou blízkost a podporu. Současně zdůrazňujeme, že je posláním naší školy rozvíjet a respektovat každého žáka nezávisle na jeho národnosti nebo jakémkoliv jiném sociálním kontextu. Jinými slovy, národnost člověka nečiní odpovědným za režim a kroky země, které je příslušníkem. Agresi je třeba odsoudit, ale k rodinám a dětem z Ruské federace nesmíme přistupovat s odmítavostí a uplatněním principu kolektivní viny. Respekt, toleranci a podporu prosazujeme napříč celou školou i jednotlivými třídními kolektivy. 

Pomoci Ukrajině může každý z nás příspěvkem na konto SOS Ukrajina zřízené organizací Člověk v tísni: 0093209320/0300, Velvyslanectví Ukrajiny v České republice: 304452700/0300, Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině: 333999/2700, variabilní symbol 1502). 

V rámci školy plánujeme s dětmi připravit “Svačiny pro Ukrajinu”, kde se budou moci děti zapojit přímo.  

Organizujeme také materiální pomoc. Každá troška se počítá!

Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo připomínky, neváhejte se obrátit na kohokoliv z nás. Stejně tak se budeme o problematice bavit s našimi žáky přiměřeně k jejich věku a to nejen na úrovni historických souvislostí, ale samozřejmě také v rovině sociální.

 

Učitelský kolektiv ZŠ Třebotov

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat