Důležitá informace pro rodiče k nařízené preventivní karanténě

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že u jednoho člena pedagogického sboru byla zjištěna pozitivita na virus SARS CoV-2, o které nevěděl, Krajská hygienická stanice nařídila čtyřem třídám naší školy preventivní karanténu do 14. 9. 2020. Na ostatní členy pedagogického sboru a ani na další třídy se karanténní opatření nevztahují.

Abychom byli schopni zajistit provoz školy a zároveň vytvořili co možná nejbezpečnější prostředí pro žáky, žádáme Vás o dodržování následujících opatření:

 • Od 9. 9. 2020 budou všichni v budově ZŠ nosit roušky po celou dobu pobytu. Žáci budou mít minimálně 2 roušky a pytlík na jejich odkládání. Škola má k dispozici jednorázové roušky v případě potřeby.
 • Rodiče nevstupují do vnitřních prostor budovy dále než do vstupního vestibulu v přízemí školy. I zde používají roušky a dodržují sociální odstupy.
 • Do budovy mají zákaz vstupu všechny osoby s příznaky respiračních nebo jiných chorob nebo se zvýšenou tělesnou teplotou (37 stupňů a více). Při podezření na nemoc budeme žákům měřit teplotu a v případě zjištění příznaků nemoci budeme kontaktovat rodiče, aby si své dítě vyzvedli. Do doby vyzvednutí bude dítě v izolaci od ostatních žáků ve škole. Buďte prosím v tomto důslednější více než kdy jindy, nepodceňujte ani jen lehké příznaky nemoci.
 • V platnosti zůstává zvýšená frekvence úklidu školy dezinfekčními prostředky a základní pravidla osobní a respirační hygieny - především mytí a dezinfekce rukou, dodržování odstupu ve společných prostorách, časté větrání.
 • Rodiče jsou povinni, ve spolupráci s TU, aktualizovat své telefonní a emailové kontakty.
 • Při výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování se přihlíží mimo jiné na délku kontaktu, vzdálenost osob, k zavedeným opatřením atd. Kontakt na Krajskou hygienickou stanici:
  www.khsstc.cz
  Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
  Tel. Informační linka: 314 000 405
  Tel. Ústředna: 234 118 111
 • Škola poskytuje distanční vzdělávání, pokud je v důsledku mimořádných opatření, nebo z důvodu karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. V ostatních případech nemá škola povinnost vzdělávat žáky distančním způsobem.
 • Podle Školského zákona je distanční výuka povinná. Oficiální komunikace probíhá přes školní elektronický systém Edupage a Gmail (školní emailová adresa žáka). Možné jsou i další způsoby komunikace.
 • Třídní schůzky plánované na začátek školního roku (17. 9. 2020) proběhnou pouze online v termínu, který Vám sdělí TU Vašeho dítěte.

S pozdravem Jana Hančová

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat