Instrukce ze Středočeského krajského úřadu v souvislosti se šířením virového onemocnění.

Vážení rodiče,

dne, 28. 2. 2020 v 17 hodin, přišla školám hromadná instrukce ze Středočeského krajského úřadu v souvislosti se šířením virového onemocnění.

Znění zprávy:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

  1. k dnešnímu dni (28.02.2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru,
  2. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
  3. v případě, že se žáci nebo studenti Vaší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Vážení rodiče,

přinášíme Vám pár jednoduchých doporučení:

  1. Pečlivěji, než kdykoli v minulosti, dodržujte základní hygienické návyky, chovejte se ohleduplně ke svému okolí.
  2. Při prvotních příznacích jakékoli nemoci neposílejte dítě do školy – toto platí v průběhu celého roku, v dnešních dnech je to ovšem o to více důležité dodržet.
  3. Sledujte aktuální informace a vyhodnocujte je s ohledem na svou reálnou situaci, nepodléhejte panice, která se bohužel šíří některými médii.
  4. Preventivní karanténu zdravých osob může nařídit pouze orgán ochrany veřejného zdraví, tj. zpravidla Hygienická stanice, nikoli škola, žádáme vás tedy o uvědomělý přístup a dodržování postupu viz výše.

Doporučujeme sledovat zejména:

webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Kontakty na krajské hygienické stanice: http://mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_1.html

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat