Previous Next

Tonda obal

Naše škola se tradičně zapojuje do projektů zaměřených na ekologii a udržitelný rozvoj, nebylo tomu jinak ani na začátku školního roku 2019/20. Tři čtvrtiny Čechů třídí odpad, ale to není samozřejmé. Je to výsledkem podobných projektů a akcí organizovaných například i na naší škole. Ve středu 11. září se všichni žáci školy zapojili do projektu „Tonda obal“. Dozvěděli se, jak je důležité recyklovat, co se s naším odpadem následně děje a jak to může dopadnout, když se této problematice nebudeme věnovat každý z nás osobně.

Překvapilo je pár zajímavých statistik, vyzkoušeli si třídit různé odpadky a do rukou se jim dostaly plastové granule, ze kterých se následně vyrábí například naše oblečení. Na vyučovací hodinu zaměřenou na třídění a recyklaci navázali žáci v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy, kdy z odpadků vyrábějí oblek budoucího věku, roboty, víčkožrouty, pet naušnice, pet obaly na květináče, mozaiky z pet víček, masky z krabiček od vajec, krabičky ze starých časopisů, dekorace z korkových špuntů nebo gumičky do vlasů ze zbytků látek a někteří dokonce ztvárňují celou Tróju.

Po programu si žáci více všímají, z čeho jsou výrobky naší denní potřeby vyrobené a už po pár dnech můžeme říci, že alespoň někteří se snaží omezit množství odpadu, které vyprodukují.

Tonda obal očima žáků:

Amálie: Víte, že lavičky jsou většinou z plastu? Víte, proč to tak je? „Tak teď se držte.“ Přeci nechceme pokácet všechny stromy. Tak se vymyslelo, že se nadrtí plastové lahve a přidá se k tomu trochu dřeva a udělají se z toho takové desky, které se právě dávají na lavičky. ŠETŘETE PŘÍRODU. Lidská hloupost umí i zabíjet.

Kristýna: Mně přišlo zajímavé to, že v České republice jsou jen 4 spalovny v Plzni, Brně, Praze a Liberci a přišlo mi zajímavé, že z PET lahví udělají ty vločky a pak ty granule z víček a je to super. Ale chci, aby všichni třídili odpad, aby naše planeta byla čistší a aby nemuseli být skládky.

Sofie: Je pravda, že většinu informací jsem věděla, ale překvapilo mě to, že skládka může být velká jako vesnice a že v České republice máme jenom čtyři spalovny. Podle mě by se určitě mělo třídit a já třídím, ale stále je více a více skládek, dokonce je plastový ostrov, který je velký jako polovina Evropy. Tak prosím třiďte.

Ellen: Zaujalo mě, jak se plasty rozpadají na malé kousky a jsou snad ve všem kolem nás.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat