Výlet do zookoutku Málá Chuchle 

Program projektového dne byl zahájen s lesníkem povídáním o životě zvířat. Děti si uvědomily, že člověk může uškodit, ale i pomáhat. Lesník dětem představil práci záchranné stanice pro volně žijící živočichy a zmínil také různá nebezpečí a možnosti pomoci.

Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací, měly možnost si prohlédnout paroží a zvířecí kůže. Následovala také komentovaná prohlídka celého zookoutku. Děti se mohly aktivně zapojit do programu. Za dozoru lesníka si děti mohly zkusit krmit divočáky, jeleny, daňky a muflony. Některá zvířata si děti mohly i pohladit a vyfotit se s nimi.

Fotogalerie.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Hledat