Previous Next

Jak se plánuje v Ekoškole

V rámci ORV jsme dostali „přetěžký“ úkol – vymyslet a zrealizovat něco, co zlepší prostředí kolem nás ve škole.

Co to od nás vyžadovalo – udělat analýzu – zamyslet se, co by šlo zlepšit, jestli je to realizovatelné.

Dalším krokem byl plán s termíny a kdo co bude řešit – rozdělili jsme si tedy role, sepsali, co je potřeba, s kým je to potřeba domluvit. Naučili jsme se věci více promýšlet, hledat souvislosti.

Plán jsme po skončení „akce“ i vyhodnotili – co se nám povedlo, co bychom příště udělali lépe.

Pro mnohé z nás byl nejtěžší úkol vlastní realizace – nešlo ani tak o to, něco vyrobit, to děláme rádi, ale spíše myslet na termíny, nenechat to plavat, „vyhnít“, být zodpovědní

Díky tomuto projektu jsme se stali opravdu aktivními žáky, kteří přednášeli mladším žákům o tvorbě webových stránek, domlouvali schůzky s řediteli dvou škol, prováděli po škole 30 dětí, zorganizovali sportovní turnaj pro spolužáky a zorganizovali charitativní sbírku pro psí útulek, zútulnili jsme si třídu, snažili jsme se zefektivnit fungování žákovské rady nebo jsme propojili celou školu díky tematickým dnům.

Zažili jsme úspěch a snad i radost z dobře odvedené práce, a zkušenosti, co jsme nabrali (nebo jsme si je alespoň jednou zažili) se nám v budoucím životě rozhodně neztratí.

Žáci 9.B

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Hledat