Previous Next

Tvorba školního ekokodexu

Jedny z hesel našeho školního ekokodexu jsou „Uklízíme po sobě“ a „Nenecháváme v přírodě odpadky“. Pro ztvárnění jsme si vybrali 2 velmi zajímavé brouky – hrobaříka a chrobáka.

Proč právě je?

Hrobařík má v přírodě nezastupitelný význam. V roli zdravotní policie totiž zabraňují šíření choroboplodných zárodků z uhynulých drobných živočichů. Podhrabávají pod mrtvým tělem živočicha půdu, až mrtvolku zahrabou. Samice na ni nakladou vajíčka a vylíhlé larvy se pak živí rozkládajícími se živočišnými látkami.

Chrobák

Tito brouci mají pro přírodu obrovský význam, nejen že ji čistí od trusu (obvykle jde o trus velkých savců), mršin a rostlinných zbytků, ale také pilně zúrodňují půdu. Chrobáci převracejí a kypří půdu, obohacují ji o humus, recyklují z trusu dusík, který by jinak unikal do ovzduší. Navíc tím, že zpracovávají trus, redukují množství krvesavého hmyzu (mouchy a ovády přitahuje pach hnoje), který obtěžuje dobytek a zpomaluje jeho růst. 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Hledat