Previous Next

Stavba suché zídky

S žáky jsme vymysleli v projektu Zahradní bomba suchou kamennou zídku pro zvýšení biodiverzity na školní zahradě. Oslovili jsme firmu Lomy Mořina s žádostí o sponzorský dar - kámen na zídku, zaštítili se projektem Zahradní bomba a programem Ekoškola. A Lomy Mořina nám obratem poslaly darovací smlouvu a kámen poskytly zdarma.

Tuto sobotu chlapci z 9. třídy  - Tomáš Procházka, Dan Krejsa a Filip Eliášek zídku pod odborným vedením pana Žikovského postavili. Odvedli obrovský kus práce, za což jim moc děkujeme!

Zároveň děkujeme Technickým službám Třebotov za dovoz kamene!

Zídka na zahradě bude sloužit nejen jako úkryt pro různé živočichy, ale i jako ukázka místních hornin v hodinách přírodopisu. Uhodnete, o jakou horninu se jedná?;-)

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Hledat