Previous Next

Škola o prázdninách? Tady se dějí věci!

Také si myslíte, že škola má o prázdninách prázdniny? Ale kdepak! Škola o prázdninách žije velmi specifickým životem.

Červenec je ve znamení úklidu. Nepoznáte vlastní třídu! Všechno je vyklizeno, na svém místě nezůstane jediná skříňka, protože je potřeba vysmýčit každé smítko prachu. A že to paní Arvaiová, paní Rosová i paní Králová berou opravdu z gruntu! Je to práce pro slona a trvá týdny. Lavice, tabule, židle, skříňky, pěkně třída po třídě! Možná ty naleštěné podlahy nevydrží ani jeden zářijový týden, ale stojí to za to.

A nejen to. Škola se během roku opotřebuje, ohmatané rámy dveří, oprýskané malby, nefunkční tohle a rozbité támhleto. Tak to by nešlo, všechno je potřeba dát do pořádku. O to se stará pan školník Karel Čepela. V září bude všechno jako nové!

Toho papírování, co je potřeba v létě vyřešit. Faktury, smlouvy a dokumenty a ještě další dokumenty. Takže ani paní hospodářka v létě nespí.

Také v ředitelně je živo. Paní ředitelka i paní zástupkyně mají práce jak na kostele a nikdy to neskončí. Je nutné pečlivě naplánovat následující školní rok: připravit nové rozvrhy, úvazky pedagogů, plány kontrolní činnosti, plány DVPP, zabezpečit školení, nastavit dotace, připravit či aktualizovat smlouvy, čas sebere promýšlení nastávající rekonstrukce školy, příprava výroční zprávy, atd.

Počítačovou učebnu reviduje paní učitelka Naďa Erlebachová. Každý stroj je potřeba zkontrolovat, zjistit, co nefunguje. Kromě toho někdo musí zpracovat analýzu žákovských a rodičovských dotazníků. Že za to jiné školy platí desetitisíce? Máme odborníky ve vlastních řadách a děvčata to zvládnou … během prázdnin!

Pak tu máme úklid přírodovědného kabinetu. Vymýt zkumavky z experimentů koroze železných hřebíků trvalo několik dní máčení a rozpouštění v kyselinách. A roztřídit všechny mušle, pavouky, schránky a minerály … zeptejte se paní učitelky Lipanské, kdy to dělala.

Škola je totiž i o prázdninách plná pedagogů. Téměř každý den byste tu někoho potkali. Nejprve si všichni potřebují uklidit a utřídit materiály. Pokud učíte například pracovní výchovu, máte uklízení na několik pracovních dní. Ale ani ostatní předměty si nezadají. A když máte uklizeno, přijde na řadu všechno to, co se za rok nestihne, ale moc rádi byste to stihli. Chcete vyhodnotit vaši práci. Máte v plánu do výuky zapojit nějaké nově zakoupené pomůcky, potřebujete si přečíst manuály a vyzkoušet si práci nanečisto. Chcete prozkoumat jiné přístupy. Připravit si projektový den nebo cokoliv, co se do běžného chodu školy prostě nevejde.

Už jsme skoro u konce, ale vlastně vůbec ne. Během prázdnin se řeší opravy kamerového systému a jeho případné vylepšení, zabezpečení klimatizace ve staré budově mateřské školy, je nutné namontovat přepážky na toaletách ve školce, všechno vymalovat a vůbec, budou na to ty dva měsíce stačit?

Samozřejmě nepracujeme všichni celé prázdniny a nebylo by to dobře. Učitelé i ostatní zaměstnanci si potřebuji odpočinout od každodenního psychického napětí. Potřebují, řekla bych, zejména ticho a klid. Potřebují načerpat nové síly. Přesto věnují mnoho úsilí své práci i o prázdninách. Společně přemýšlíme nad tím, jak ještě podpořit atmosféru ve škole a jak lépe vtáhnout do školního dění vás, rodiče a širokou veřejnost. Protože všichni táhneme za jeden provaz a máme stejný cíl – tvořit co možná přátelskou společnost, kde každý najde své místo.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat