"Výchovy" ve 3. třídě a videoklip

Podzimní distanční výuka trvala déle, než mnozí očekávali. Počáteční rozvrh online hodin, v němž byl kladen důraz především na češtinu a matematiku, nebyl zamýšlen na tak dlouhé období. Proto byl v průběhu času mírně upraven, třetí třídě přibyl předmět nazvaný "Výchovy". 

Zdálo se nám totiž, že dětem začíná čím dál tím víc chybět sociální kontakt se spolužáky, legrace s kamarády, společné zážitky, a že se jejich svět pomalu zužuje pouze na povinnosti, které musí plnit jen samy za sebe, izolované a bez interakce s ostatními. To jsme chtěly změnit. Nechtěly jsme tedy zadávat další (byť třeba zajímavé) úkoly, na kterých by děti pracovaly samy, naší myšlenkou bylo děti spojit. 

Celý předmět "Výchovy" byl proto koncipován tak, aby se děti setkávaly (i když zprostředkovaně), společně tvořily, společně se bavily, relaxovaly a jen tak jakoby mimoděk se něco nového naučily či spolu něco krásného vytvořily. 

Během hodin jsme vyráběli, hledali podle zadaných indicií tajné místo ukryté v lese, nakreslili třídní plakát... Spolu jsme také vytvořili netradiční hudební kapelu s velmi netradičními hudebními nástroji a uspořádali si malý online koncert. 

Myslím, že se zadařilo. I když byl tento předmět dobrovolný a nikdo neměl povinnost se na tyto hodiny hlásit, účast byla vždy veliká, děti úžasně bezprostřední a všichni spolu jsme si užili krásné chvíle. 

 

A dětem pro radost i na památku vznikl přiložený videoklip k písničce, kterou jsme si během online hodiny hráli. Na celé video se můžete podívat ZDE.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat