Previous Next

Ukliďme Česko, aneb jaký si to uděláš, takový to máš!

Letos jsme se opět zúčastnili celostátní akce Ukliďme Česko. Zapojila se i mateřská škola, která krásně uklidila školní zahradu. Děti ze školy nasbírali celkem 46 pytlů odpadků (725 kg směsného odpadu), 59 pneumatik a objevili a z velké části vyklidili černou skládku mezi Chotčí a Třebotovem. Celkem jsme letos uklidili přibližně 4320 kg odpadu!

Tento rok žáci ze 7. A navíc při akci zachránili malého králíka, uvízlého v trní a vyčistili potok. Na místo černé skládky jsme zasadili květiny a doufáme, že alespoň některé vyrostou. Všichni zúčastnění dostali pochvalu od Technických služeb Třebotov. Žáky 8. a 9. třídy přišel osobně pochválit starosta a místostarosta Chotče za velkou pomoc s likvidací černé skládky.

A my také děkujeme - Technickým službám Třebotov, obci Choteč, spolku myslivců, chotečským dobrovolným hasičům a společnosti Rumpold za odvoz odpadu. Jsme moc rádi, že o úplné likvidaci černé skládky se dále jedná.

Doufáme, že příští rok bude odpadu podstatně méně!

A jaké byly bezprostřední dojmy dětí?

"Z úklidu mám dobrý pocit. Překvapuje mě, kolik lidí je nezodpovědných a vyhazuje odpad takhle volně v přírodě.“ Dorotka

„Překvapuje mě, kolik nepořádku tam bylo. Líbilo se mi, jak se všichni snažili něco dělat.“ Oliver

„…pořád si myslím, že to dlouho nevydrží…. Potěšilo mě, že se skoro všichni zapojili.“ Kačka

„Potěšil mě kus odvedené práce.“ Tereza

„ Chtěla bych do toho příště zapojit celou obec.“ Andrea

„ Překvapilo mě, že lidé s odpadem vyjedou za vesnici a vyklopí tam všechen odpad. Potěšil mě, vidět ten rozdíl.“ Adam

„Potěšilo mě, že jsem zachránil malinkou částečku zeměkoule.“ Lukáš

„Potěšilo mě, že les už není tak plný odpadků.“ Kája

Fotogalerie

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat