Tříkrálová sbírka

Letos se naše škola zapojila do celorepublikové akce organizované Charitou ČR - Tříkrálové sbírky. Koledníky byli žáci 9.třídy. Chodili po vesnici, zazpívali koledu, posvěcenou křídou napsali na dveře nápis K+M+B 2019, což, jak víme, znamená "Kristus požehnej tomuto domu" a do kasičky vybírali finanční příspěvky dárců, které budou použity na pomoc těm nejpotřebnějším. Velké díky patří jak odvážným koledníkům, tak štědrým dárcům!

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat