Šifra Mistra Brailla

Dne: 21.6.2021 proběhne v naší MŠ program o životě nevidomých a slabozrakých. Hravou a přirozenou formou představíme dětem svět lidí s "kouzelnou" bílou hůlkou.

Posláním našich lektorů je, aby jejich práce byla i pro Vás dobrým posláním. Děti se seznámí s dovednostmi a prací vodicího pejska, i s tím jak se k vodicímu pejskovi správně chovat na ulici. Vyzkouší si speciální simulační brýle různých zrakových vad, chůzi s bílou holí, a nebo jak čtou nevidomí lidé. Přečteme si pohádku v Braillově písmu a procvičíme oční svaly formou zajímavých her. Díky tomuto projektu získalo několik nevidomých a slabozrakých osob pracovní uplatnění ve svém oboru. Pro udržení těchto pracovních míst nás také můžete podpořit umístěním sbírkové pokladničky ve Vaší školce nebo zasláním drobného finančního daru na konto sbírky pro Belušku z.s..

Více na www.beluska.cz

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat