Platby

školné:  600,- Kč/měsíčně


(Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.)

stravné:  1160,- Kč/ měsíčně


(Hospodářka školy provádí vyúčtování stravného za uplynulý  školní rok vždy k 1.9., pokud není dohodnuto jinak.)

stravné pro dítě s OŠD: 1380,- Kč/měsíčně

kulturní akce: 500,- Kč/ pololetí

 


Platby školného, stravného, kulturních akcí, příspěvku na výtvarný materiál a hygienické potřeby poukazujte na účet: 126592339/0800.
Do poznámky uveďte prosím jméno dítěte.
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat