Podmínky provozu

Rozdělení dětí do tříd je vyvěšeno na vchodových dveřích MŠ.

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem. Provoz mateřské školy ve školním roce 2022/2023 je od 6:30 do 17:00 hodin.

Děti se přijímají v době od 6:30 hodin do 8:30 hodin. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době. Děti se schází od 6:30 do 7:30 hodin ve společné herně. V 7:30 hodin se rozchází děti do svých tříd. Rodiče jsou povinni děti přivádět do herny a osobně je předat učitelce. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. Povinná školní docházka pro předškoláky se uskutečňuje od 8.30 do 12.30 hodin.

Vyzvedávání dětí po obědě:

TŘÍDA VČELIČEK 12.30 - 13.00 HODIN
TŘÍDA BROUČKŮ 12.15 – 12.45 HODIN
TŘÍDA MOTÝLKŮ 12.30 – 13.00 HODIN

Provoz MŠ je do 17 hodin.

V 16.00 hodin se třídy spojí a děti se rozchází ze společné herny, nebo ze zahrady MŠ.

Personální obsazení a telefonní kontakty na jednotlivé třídy:

JANA SLAVOTÍNKOVÁ – MOTÝLCI
MONIKA SKRUŽNÁ – MOTÝLCI
HELENA SEMÍNOVÁ - MOTÝLCI
TELEFON: 773 255 003

PETRA STAŇKOVÁ – VČELIČKY
ADÉLA JURÁNKOVÁ – VČELIČKY
MILOSLAVA KONRÁDOVÁ - VČELIČKY
TELEFON: 777 500 560

ROMANA BAUBÍNOVÁ – BROUČCI
KATEŘINA POKORNÁ – BROUČCI
JANA KRAICOVÁ - BROUČCI
TELEFON: 602 525 176

HOSPODÁŘKA: JITKA NOSKOVÁ – TELEFON: 774 712 721
ŠKOLNÍ JÍDELNA: HELENA RAMPÍROVÁ - TELEFON: 775 213 701
EMAIL: jidelna@zstrebotov.cz

Odhlásit stravné je možno telefonicky nejpozději do 14:00 hodin předchozího dne u vedoucí školní jídelny na tel. č. 775 213 701 nebo na emailové adrese: jidelna@zstrebotov.cz, nebo na jednotlivých třídách.


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat