Podmínky provozu

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem. Provoz mateřské školy ve školním roce 2020/2021 je od 6:30 do 17:00 hodin.

Děti se přijímají v době od 6:30 hodin do 8:00 hodin. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době. Děti se schází od 6:30 do 7:30 hodin ve společné herně. V 7:30 hodin se rozchází děti do svých tříd. Rodiče jsou povinni děti přivádět do herny a osobně je předat učitelce. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. Vyzvedávání dětí po obědě do 12:30 hodin.

Provoz MŠ je do 17 hodin, děti se rozchází od 16:00 do 17:00 hodin ze společné herny.

Rozdělení dětí do tříd je vyvěšeno na vchodových dveřích MŠ.

Denní režim:

6:30 – 10:00 spontánní hry a činnosti dětí, pohybové aktivity, hygiena, dopolední svačina, řízené individuální, skupinové nebo společné činnosti

10:00 – 12:00 pobyt venku

12:00 – 12:30 převlékání, hygiena, oběd

12:30 – 14:30 odpolední odpočinek na lehátku s nabídkou klidových aktivit, aktivity předškolních dětí,  individuální péče s dětmi s odkladem školní docházky, spontánní hry dětí

14:30 – 17:00 hygiena, svačina, spontánní a řízené činnosti ve třídě nebo venku, možnost pokračovat v započatých pracích dne, pohybové aktivity

Telefonní kontakty na jednotlivé třídy:

JANA SLAVOTÍNKOVÁ – MOTÝLCI
MONIKA SKRUŽNÁ – MOTÝLCI
MILOSLAVA KONRÁDOVÁ - AP
TELEFON: 773 255 003                                                   

KATEŘINA POKORNÁ – VČELIČKY
ADÉLA JURÁNKOVÁ - VČELIČKY
TELEFON: 777 500 560

ROMANA BAUBÍNOVÁ – BROUČCI
JANA KRAICOVÁ – BROUČCI
TELEFON: 602 525 176      


HOSPODÁŘKA: JITKA NOSKOVÁ – TELEFON: 774 712 721
ŠKOLNÍ JÍDELNA: HELENA RAMPÍROVÁ - TELEFON: 775 213 701
EMAIL: jidelna@zstrebotov.cz

Odhlásit stravné je možno telefonicky nejpozději do 14:00 hodin předchozího dne u vedoucí školní jídelny na tel. č. 775 213 701, u hospodářky školy na tel. č. 774 712 721 nebo na emailové adrese: jidelna@zstrebotov.cz, nebo na jednotlivých třídách.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat