Logopedie

V rámci logopedické prevence v předškolním vzdělávání probíhá v naší mateřské škole kroužek logopedie pod vedením Mgr. Lucie Schmitt (státní zkouška z logopedie).

Termíny logopedického kroužku: 12. 4., 22. 5., 7. 6. 2023 

Účast rodičů velmi vítána!
Poplatek na 1. pololetí je 500,- Kč za dítě.

Doporučení k domácí přípravě:

 • pravidelnost – raději kratší dobu několikrát denně (cca 3 x 5 minut)
 • maximální doba 10 minut v kuse
 • cvičení v přirozených situacích – tzn. využít chvilky při společných činnostech: při cestě do školky, na procházce, při domácích pracích, v čekárně, atd.
 • vhodně činnost nazvat – „jdeme na slovíčko“, „jdeme na kus řeči“, „cvičíme slovíčka“, není vhodné „jdeme dělat logopedii“, „budeme pracovat“
 • hlavně chválit a chválit – protože vždy je za co!

CO JE LOGOPEDIE

Logopedie je vědní pedagogická disciplína, která se zabývá rozvojem, vzděláváním a výchovou dětí i dospělých s řečovými nedostatky či nefunkčnostmi. Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost.

Lidská řeč je dovednost. Působí na ni jak vlivy, které jsou nám přirozeně dány a které zdědíme, tak vlivy vnější, jež na ni působí během celého vývoje.
Pokud zdravé dítě od prvních dnů svého života slyší dobře klidnou, milou, podnětnou a správně vyslovovanou mluvenou řeč, má příznivé vyhlídky naučit se správně rodný jazyk.
S dítětem se má od narození hodně mluvit, zpívat a veršovat, od 7. měsíce začít s říkadly a mluvení doprovázet pohyby a gestikulací.

Činnosti zaměřené na podporu výchovy řeči dětí:

 • sluchové hry
 • dechová cvičení
 • gymnastika mluvidel
 • průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek
 • rytmizace slov, říkadel a rozpočitadel
 • zpěv a rytmizace známých písniček – hry se zpěvem
 • vyprávění pohádky podle obrázkové předlohy i bez
 • dramatizace pohádky – hra „na divadlo“
 • grafická cvičení s doprovodnými říkadly

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat