Pokyny k vyplnění a podání přihlášky na SŠ pro školní rok 2022-23

 1. Důkladně si promysli a nastuduj PODMÍNKY PŘIJETÍ na webových stránkách střední školy, na kterou si chceš přihlášku podat.
 2. Přihlášky obdržíš spolu s výpisem pololetního vysvědčení.
 3. V 1. kole můžeš podat maximálně dvě přihlášky. Pozor! Na obě přihlášky uveď školy ve stejném pořadí. Vyplň čitelně (nejlépe tiskacím písmem)!

Část A.

Je možné přihlášku vyplnit na počítači přímo v daném dokumentu před tiskem. NEZAPOMEŇ NAPSAT:

 • přesnou adresu střední školy
 • přesný název oboru
 • přesný číselný kód oboru (zkontroluj si na webu SŠ)
 • státní občanství – ČR
 • zkratka ZPS znamená: změnu pracovní schopnosti – vystavuje odborný lékař při závažnějším onemocnění. Změnu pracovní schopnosti nejspíš nemáš, pak škrtni slovo ano.
 • Ročník SŠ: proškrtni
 • Jednotná přijímací zkouška: škrtni ne, budeš-li jednotnou přijímací zkoušku vykonávat (zůstane ano). Informace získáš na webu příslušné SŠ.
 • Zkrácené studium: škrtni ano (zůstane ne)
 • podpis – tvůj podpis
 • čitelné jméno zákonného zástupce
 • podpis zákonného zástupce

Část B .

 • Vyplň čitelně (nejlépe tiskacím písmem)
 • Vyplníš přesné názvy povinných předmětů podle vysvědčení, do první řádky nezapomeň zapsat chování. Doplň známky číslicemi za 1. a 2.pololetí 8. třídy a pololetí letošního školního roku.  POZOR - ZNÁMKA Z CHOVÁNÍ SE DO PRŮMĚRU NEPOČÍTÁ!
 • Průměr předmětů dopisuje vých. poradce
 1. Pokud střední škola vyžaduje Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, nech si potvrdit u svého dětského lékaře příslušný oddíl v přihlášce (než půjdeš s přihláškou k lékaři, přihlášku vyplň a dej si zkontrolovat všechny kolonky v přihlášce výchovnou poradkyní, včetně známek).
 2. Vyplněnou přihlášku předej výchovné poradkyni – týká se i žáků 5. a 7. třídy ( možné i třídnímu učiteli )- nejpozději do 9. února 2023.
 3. Po kontrole výchovnou poradkyní a vrácení přihlášky tobě ji vlož do obálky se všemi potřebnými přílohami a DOPORUČENĚ odešli na příslušnou střední školu nebo osobně doruč do 1. března 2023. Ulož si potvrzení o odeslání přihlášky. Pokud přihlášku doručíš osobně na SŠ, také vyžaduj potvrzení o přijetí přihlášky.
 4. Po odeslání už jen čekej na další pokyny od střední školy (pozvánka k přijímacím zkouškám, rozhodnutí o přijetí atd.). Poznámka: Za řádné vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti odpovídá uchazeč (ty) nebo jeho zákonní zástupci. V základní škole si můžeš dohodnout pomoc třídního učitele a výchovného poradce.

Informace k přijímacímu řízení na SŠ:

 • Uchazeči mohou podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.
 • Přihlášky mohou být podány:

A/ S ověřením ZŠ – v části B proškrtni „podpis uchazeče“

B/ Bez ověření ZŠ V tomto případě je nutné doložení ověřené kopie vysvědčení z 1. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetního vysvědčení 9. ročníku. V případě 6. a 8. letých gymnázií dle požadavku gymnázia- nutné ověřit na webových stránkách školy.

Všem vám přeji úspěšné složení přijímacích zkoušek a přijetí na vámi vybranou školu.

 

Ing.  Jana Majorová, výchovný poradce

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Mapa stránek

Hledat