POKYNY K VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA SŠ

POKYNY K VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA SŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-21

1.      Důkladně si promysli a nastuduj PODMÍNKY PŘIJETÍ na webových stránkách střední školy, na kterou si chceš přihlášku podat.

2.      Přihlášky obdržíš spolu s výpisem pololetního vysvědčení.

3.      V 1. kole můžeš podat maximálně dvě přihlášky. Pozor! Na obě přihlášky uveď školy ve stejném pořadí. Vyplň čitelně (nejlépe tiskacím písmem)!

4.       

Část A.

Je možné přihlášku vyplnit na počítači přímo v daném dokumentu před tiskem. NEZAPOMEŇ NAPSAT:

§  přesnou adresu střední školy

§  přesný název oboru

§  přesný číselný kód oboru (zkontroluj si na webu SŠ)

§  státní občanství – ČR

§  zkratka ZPS znamená: změnu pracovní schopnosti – vystavuje odborný lékař při závažnějším onemocnění. Změnu pracovní schopnosti nejspíš nemáš, pak škrtni slovo ano.

§  Ročník SŠ: proškrtni

§  Jednotná přijímací zkouška: škrtni ne, budeš-li jednotnou přijímací zkoušku vykonávat (zůstane ano). Informace získáš na webu příslušné SŠ.

§  Zkrácené studium: škrtni ano (zůstane ne)

§  podpis – tvůj podpis

§  čitelné jméno zákonného zástupce

§  podpis zákonného zástupce  

Část B .

§  Vyplň čitelně (nejlépe tiskacím písmem)

§  Vyplníš přesné názvy povinných předmětů podle vysvědčení, do první řádky nezapomeň zapsat chování. Doplň známky číslicemi za 1. pololetí 8. třídy (2. pololetí loňského školního roku se nevyplňuje), a 1. pololetí letošního školního roku.  POZOR - ZNÁMKA Z CHOVÁNÍ SE DO PRŮMĚRU NEPOČÍTÁ!

5.      Pokud střední škola vyžaduje Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, nech si potvrdit u svého dětského lékaře příslušný oddíl v přihlášce (než půjdeš s přihláškou k lékaři, přihlášku vyplň a dej si zkontrolovat všechny kolonky v přihlášce výchovnou poradkyní, včetně známek).

6.      Vyplněnou přihlášku předej výchovné poradkyni - žáci 5. třídy třídnímu učiteli - nejpozději do 9. února 2021.

7.      Po kontrole výchovnou poradkyní a vrácení přihlášky tobě ji vlož do obálky se všemi potřebnými přílohami a DOPORUČENĚ odešli na příslušnou střední školu nebo osobně doruč do 1. března 2021. Ulož si potvrzení o odeslání přihlášky. Pokud přihlášku doručíš osobně na SŠ, také vyžaduj potvrzení o přijetí přihlášky.

8.      Po odeslání už jen čekej na další pokyny od střední školy (pozvánka k přijímacím zkouškám, rozhodnutí o přijetí atd.). Poznámka: Za řádné vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti odpovídá uchazeč (ty) nebo jeho zákonní zástupci. V základní škole si můžeš dohodnout pomoc třídního učitele a výchovného poradce.

Informace k přijímacímu řízení na SŠ:

§  Uchazeči mohou podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

§  Přihlášky mohou být podány:

A/ S ověřením ZŠ – v části B proškrtni „podpis uchazeče“

B/ Bez ověření ZŠ V tomto případě je nutné doložení ověřené kopie vysvědčení z 1. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetního vysvědčení 9. ročníku. V případě 6. a 8. letých gymnázií dle požadavku gymnázia- nutné ověřit na webových stránkách školy.

Všem vám přeji úspěšné složení přijímacích zkoušek a přijetí na vámi vybranou školu.

 

Ing.  Jana Majorová, výchovný poradce

 

 

 

 

 

                                 

                                                                             

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Mapa stránek

Hledat