Pátý stupeň PES - prezenčně ve škole žáci 1. a 2. třídy

Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace v ČR nadále není dobrá, vláda ČR oznámila od 27.12. zatím do 10.1.2021 přechod na pátý stupeň PES.

Po vánočních prázdninách se v pondělí 4.1.2021 do školy prezenčně vrátí jenom žáci 1. a 2. ročníku. Žáci 3. až 9. ročníku přecházejí na distanční výuku.

Rozvrhy budou co nejvíce kopírovat rozvrhy prezenční výuky. Mírně upravené je včas zveřejníme na webových stránkách školy a na Edupage.

Provoz MŠ:

 • Provoz mateřských škol je zachován jako doposud.
 •  Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Provoz v ZŠ:

 •    Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
 •     Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 •   Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být   přítomen zákonný zástupce žáka.
 •     Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách.
 •    Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 •   Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 •   Je zakázána škola v přírodě a školní výlety.

Provoz V ŠD:

 •    Školní družina bude v provozu do 17:00 hod. pro 1. a 2. ročník a homogenita    skupin bude dodržena.

Provoz v ŠJ:

 •   Zařízení školního stravování jsou v provozu.
 •    Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
 •   Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky   nárok na dotovaný oběd.
 •   Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Mapa stránek

Hledat