Návrat žáků do školy

Dle rozhodnutí vlády se od pondělí 30.11. 2020 vrátí do školních tříd všechny ročníky.

1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.

2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

Nadále bude platit:

  • prezenční výuka je povinná a bude probíhat v homogenních skupinách
  • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
  • bude zabezpečeno časté větrání tříd a pobyt žáků venku během velké přestávky
  • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
  • školní družina bude v provozu do 17.00 hod. pro (1.tř.) a do 16.00 hod. (pro 2. a 3. tř.) a homogenita skupin bude dodržena
  • v platnosti zůstávají i další hygienická opatření 
  • cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole
  • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

O dalších organizačních opatřeních a rozvrhu Vás budeme informovat na webových stránkách školy i prostřednictvím Edupage.

Opatření PES pro školství naleznete zde.

Informace k provozu škol a školských zařízení k 30.11. naleznete zde.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Mapa stránek

Hledat