Základní škola a Mateřská škola Třebotov

 • s1.JPG
 • s2.JPG
 • s3.JPG
 • s4.JPG
 • s5.JPG
 • s6.JPG

  Základní škola

  Co se dělo, co se děje

  Tříkrálová sbírka

  Letos se naše škola zapojila do celorepublikové akce organizované Charitou ČR - Tříkrálové sbírky. Koledníky byli žáci 9.třídy. Chodili po vesnici, zazpívali koledu, posvěcenou křídou napsali na dveře nápis K+M+B 2019, což, jak víme, znamená "Kristus požehnej tomuto domu" a do kasičky vybírali finanční příspěvky dárců, které budou použity na pomoc těm nejpotřebnějším. Velké díky patří jak odvážným koledníkům, tak štědrým dárcům!

  Sběratelé kostí

  Návštěva Přírodovědecké fakulty UK v Praze se stala na naší škole již tradicí. Dne 13. 11. 2018 tam zavítali i letošní osmáci otestovat své teoretické znalosti z anatomie člověka. Vůbec není jednoduché poskládat z hromady kostí kompletní kostru člověka. Naše kostra se skládá z 206 kostí, obratlů je 33-34, žeber 24… Osmáci si však vedli statečně a kostlivce poskládali na výbornou!

  100 let republiky jsme oslavili na Hradčanech

  Žáci čtvrtých tříd navštívili 23.10. výstavu „Doteky státnosti“ v jízdárně Pražského hradu, která dětem přiblížila vznik  republiky a její symboly v kontextu s jinými objekty. Pro naše žáky byla připravena i tvořivá dílna, kde jim průvodkyně podrobně vysvětlila, jak vznikl náš státní znak, vlajka, hymna a kde je uložena státní pečeť. Proč se správně říká vlajka prezidenta republiky a kdy je vyvěšena na Pražském hradě.

  Register to read more...

  Návštěva Městské knihovny v Radotíně.

  18.září jsme navštívili knihovnu v Radotíně.  Paní knihovnice k nám byla velice milá a ochotná. Dozvěděli jsme se, jak se můžeme stát stálými čtenáři, ale že tam půjčují i jiné věci, než jen knihy. Je tam dost časopisů, deskové hry, čtečky, audioknihy. Knih mají opravdu hodně a mohli jsme si také zkusit počítačový rejstřík.

  Register to read more...

  Páťáci si vyrobili vlastní filmy

  Páťáci si vyrobili vlastní filmy 27.3. jsme navštívili výstavu věnovanou historii filmové techniky v paláci Chicago v Praze. Protože byla výstava postavena na vnímání všemi smysly, mohly si děti na hodně věcí také sáhnout. Průvodci byli zapálení studenti FAMU, kteří nám opravdu hodně věcí přiblížili. Součástí výstavy byla i dílna, kde si žáci zkusili, jaké to je, vyrobit krátký animovaný film.

  Register to read more...

  Recitační soutěž

  V krajském kole v Kolíně, které se konalo 18 a 19. dubna, získal v I. kategorii Oliver Najman 1. místo a Lukáš Bujňák čestné uznání.  Ve III. kategorii získal čestné uznání Josef Mařík.
  Moc jim gratulujeme!

  Subcategories