Základní škola a Mateřská škola Třebotov

  • d1.JPG
  • d2.JPG
  • d3.JPG

Školní družina

Milí rodiče,
naším hlavním cílem je, aby se děti ve školní družině cítily dobře a aby byly spokojené. V letošním školním roce jsou zde vítány děti od první do čtvrté třídy, a dokonce tady máme i několik zájemců z páté třídy. Vzhledem k probíhající stavbě, jsou stále všechna tři oddělení školní družiny v hlavní budově školy. Rodiče vstupují hlavním vchodem, u kterého je zvonek s označením „DRUŽINA“ (společný pro všechna oddělení)., vyčkají příchodu vychovatelky a z bezpečnostních a hygienických důvodů nevstupují do haly školy a šaten.

Máme tato tři oddělení:

1. oddělení: Alena Panušová - učebna I. třídy (děti I. tř. )

2. oddělení: Jitka Palečková - učebna II. třídy (děti II.  tř. )              

3. oddělení: Klára Berdychová - učebna III. třídy (děti III. a IV. tř.)

Umístění družinových oddělení ve třídách přináší bohužel některá omezení. Není v nich úplně ideální prostor na relaxaci a uvolnění po školním dni, a navíc je nutno brát ohled na vyučování probíhající na 2. stupni. I přes všechna tato omezení se snažíme dětem zajistit co možná plnohodnotný pobyt ve školní družině. Po skončení vyučování mají k dispozici celou prostornou školní halu. Podařilo se z ní vytvořit příjemnou odpočinkovou zónu, kde je umístěna pohovka, stolečky a křesílka. Naše družinové děti si zde mohou hrát u stolečků a na kobercích. Máme možnost využívat interaktivní tabule ve třídách. Některé dny máme k dispozici tělocvičnu. Nejvíce času se ale snažíme trávit venku na hřišti, na vycházkách nebo na občasných výletech. Aby mohl být takovýto program uskutečňován, není možné vyzvedávání dětí v době mezi 13:00 a 15:00 hodinou.

Při plánování zájmových činností ve školní družině vycházíme z plánu ŠVP školní družiny. Úzce spolupracujeme s třídními učiteli dětí. Současně je naší snahou děti nepřetěžovat a umožnit jim odpočinek po vyučování. Respektujeme individuální zvláštnosti, věk a potřeby dětí. Vedeme je k smysluplnému využívání volného času. Důraz klademe na spontánní činnost.

Provoz školní družiny je od 11:40 do 17:00 hodin.

Poplatky:

  • Poplatek za pololetí činí 1000,- Kč. Platí se převodem z běžného účtu na účet školy: 0126592339/0800 (do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení dítěte, třídu a poznámku školní družina).
  • Příspěvek na drobné odměny a kulturní akce pořádané ve škole pro děti 200,- Kč za pololetí. Platí se v hotovosti vychovatelkám.

Pro samostatné odchody dětí používejte prosím výhradně uvolňovací lístek, který naleznete na webových stránkách ŠD v sekci „dokumenty“.

Po skončení vyučování si děti odloží aktovky ve třídě svého oddělení ŠD, kde počkají na vychovatelku. Společně pak odchází na oběd do školní jídelny.

Jelikož budeme hodně času trávit mimo budovu školy, prosíme o uložení náhradního oblečení a vhodné obuvi do skříňky v šatně.

Na závěr přeji za všechny vychovatelky dětem příjemný, radostný a invenční pobyt v naší školní družině!

Alena Panušová, vedoucí vychovatelka