Projekt „STROM“

Tak se nazýval celotýdenní projekt naší školy, který byl zaměřený na přírodu a proběhl v týdnu od 15. do 19. 10. 2018. Všechny třídy (včetně Mateřské školy) se zapojily podle svých možností. Každá třída pojala téma strom trochu jinak: stavba stromu, ovocná zahrada, ekologie stromů, národní a památeční stromy, recyklace a výroba ručního papíru, ilustrace ke knížce „Muž, který sázel stromy“ a další a další.


Výsledky svého bádaní děti představily svým spolužákům a ostatním návštěvníkům v rámci dne otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost zapojit se do různých soutěží, zkusit si výrobu papíru, ochutnat něco dobrého a zhodnotit výsledky našeho týdenního pracovního nasazení. Trvalou vzpomínkou na tuto slavnost je „Bosostezka“, kterou yvrobili žáci na školní zahradě a je přístupná i veřejnosti.

Všichni žáci se také podíleli na sázení stromů a keřů, které zajistil Obecní úřad Třebotov. Doprovodnou akcí byl sběr papíru a zcela nečekaně i sběr žaludů. Pomohli jsme zachránit spoustu stromů a žáci naší školky a školy se sběrem žaludů zasloužili o obnovu lesa v Jeseníkách.

Celý projekt měl u dětí i veřejnosti kladný ohlas a děti si to moc užily.

Stromům zdar!

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat