Plánované znovuotevření MŠ

Milí rodiče,

vzhledem k plánovanému znovuotevření Mateřské školy od 25. 5. 2020 Vám přinášíme potřebné informace. Prosíme Vás o vyplnění dotazníku. Potřebujeme jej, abychom získali počty dětí, které začnou do MŠ znovu docházet.  

Dotazník, který je součástí přílohy, pošlete vyplněný na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 20. 5. 2020. 

Z dokumentu MŠMT přímo uvádíme nejdůležitější body k zahájení provozu v naší mateřské škole: 

  • Při cestě do školy a ze školy děti i doprovod nosí roušku a snaží se dodržovat odstupy 2 m
  • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí
  • Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku.
  • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
  • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
  • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné.
  • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách.
  • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí je prováděno nejméně jednou denně.
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Při vstupu do MŠ provede pověřená osoba bezkontaktní měření teploty. 

Pokud patří dítě do rizikové skupiny, nebo do ní patří jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, se doporučuje, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. 

Při prvním vstupu do mateřské školy předkládá zákonný zástupce dítěte písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Provoz v MŠ je od 6.30 hod. do 17.00 hod. Školní stravování bude zabezpečeno v běžné podobě. Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce tekutým mýdlem (20-30 sekund) a následně použije dezinfekci. Pokrmy i příbory vydává personál. 

Děkujeme Vám za pochopení, spolupráci a těšíme se na děti!

Za kolektiv učitelek MŠ Mgr. Jana Slavotínková


Celé znění dokumentu MŠMT naleznete zde

Čestné prohlášení naleznete zde

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat