Závěrečné práce žáků IX. třídy

Cílem závěrečných prací je vést žáka k systematické práci, dát mu prostor pro prezentaci svých znalostí a schopností. Žák prokáže schopnost pracovat samostatně i pod vedením svého učitele, vyhledávat informace, uvědomovat si souvislosti, analyzovat, syntetizovat, vyjádřit své myšlenky, zpracovat textovou část elektronicky a veřejně prezentovat a obhájit svoji práci. Práce jsou součástí našeho školního vzdělávacího programu a tedy povinné pro všechny žáky devátého ročníku. Jsou zahrnuty do hodnocení žáka v příslušném předmětu.

Požadavky:

Obsah: věcná správnost, nápaditost a originalita, více zdrojů informací (uvádět zdroje), gramatická, stylistická a estetická úroveň

Rozsah: 4 strany A4, font 12, řádkování 1,5 řádku, zarovnání do bloku, 2 výtisky                   

Hodnocení: 4 stupně - vynikající, velmi dobrý, vyhovující, nevyhovující

Harmonogram závěrečných prací 2018/2019

do 11. 10. 2018  zveřejnění témat
do 31. 10. 2018  žák si vybere téma a zapíše se
do 21. 11. 2018  stanovení oponenta
do 17. 05. 2019  odevzdání práce ke komentáři školitele a oponenta
do 24. 05. 2019  finální odevzdání práce
10. 6. 2019         prezentace vypracovaných závěrečných prací

Kritéria hodnocení záverečné práce

Kritérium

Počet bodů

Formální stránka
Rozsah: 4 strany A4, font 12, řádkování 1,5 řádku, zarovnání do bloku, 2 výtisky

10

Obsahová stránka – splnění tématu

10

Nápaditost, výsledky vlastní práce, vlastního zkoumání

10

Obrázky, grafy

5

Gramatická, stylistická a estetická úroveň

3

Zdroje

5

Spolupráce se školitelem

5

Termín odevzdání

2

Počet bodů

50

 

Kritéria hodnocení závěrečné práce - obhajoba

Kritérium

Počet bodů

Žák rozumí své práci, je v obraze, orientuje se v tématu, odpovídá na položené otázky, umí argumentovat

10

Demonstrace, srozumitelný a plynulý projev

10

Žák zhodnotí svoji práci, sdělí, co ho zaujalo a co by chtěl zdůraznit

5

Počet bodů

25

 

Počet bodů celkem

75Celkové hodnoceni

     
68 - 75 bodů 90 % VYNIKAJÍCÍ
56 - 67 bodů 75 % VELMI DOBRÉ
38 - 55 bodů  50 % VYHOVUJÍCÍ
0 - 37 bodů    NEVYHOVUJÍCÍ
     

Témata k závěrečným pracím žáků IX. třídy pro školní rok 2018/2019

 1.  Zpracování ropy a životní prostředí
  Vedoucí práce: Jiří Dobruský
  Oponent: Mgr. Martina Macková
  Žák/yně: Dorota Veselá
 2. Hamburg: brána do světa
  Vedoucí práce: Mgr. Markéta Havlíková
  Oponent: Mgr. Kristýna Hradilková
  Žák/yně: Natálie Hunderová
 3. Sport a doping
  Vedoucí práce: Tereza Jelínková
  Oponent: Mgr. Marcela Roll
  Žák/yně: Anna Ludvíková
 4. Shakespeare a Čechy
  Vedoucí práce: Mgr. Ivana Kubátová
  Oponent: Bc. Jana Wagnerová
  Žák/yně: Adéla Ludvíková
 5. Fotbal
  Vedoucí práce: Mgr. Mariana Pavlová
  Oponent: Tereza Jelínková
  Žák/yně: Lukáš Podzemský
 6. Historie jízdní policie
  Vedoucí práce: Ing. Jana Majorová
  Oponent: Mgr. Kristýna Hradilková
  Žák/yně: Šárka Bednářová
 7. Akustická kytara
  Vedoucí práce: Mgr. Michal Říha
  Oponent: Ing. Jana Majorová
  Žák/yně: Maxmilián Bursík
 1. Kampak, trampe? Do středních Čech (v rámci 100. výročí ČR)
  Vedoucí práce: Bc. Jana Wagnerová
  Oponent: Lenka Zavázalová
  Žák/yně: Filip Sláma
 2. Ptáci na školní zahradě
  Vedoucí práce: Mgr. Lenka Lipanská
  Oponent: Mgr. Marcela Roll
  Žák/yně: Anna Šindelářová
 3. Pobyt v Barceloně
  Vedoucí práce: Mgr. Lenka Lipanská
  Oponent: Mgr. Jana Hančová
  Žák/yně: Adam Franta
 4. Film o školních akcích – jak se stříhá film
  Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Alena Čechová
  Oponent: Ivana Suchá
  Žák/yně: Jiří Doležal
 5. Film o školních akcích – jak se točí film
  Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Alena Čechová
  Oponent: Mgr. Martina Macková
  Žák/yně: Svatopluk Daněk
 6. Obři mezi stavebními stroji
  Vedoucí práce: Mgr. Michal Říha
  Oponent: Ivana Suchá
  Žák/yně: Jan Linhart

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Staré stránky

Hledat